Faaliyetlerimiz

Kadıköy Ceza Avukatı, Mahkemesi, Davası, Süreci: Tüm Detaylar

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Kadıköy ceza avukatı kadrosu 1992 yılından beri müvekkillerimize ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Ceza hukuku, bireylerin temel haklarını, özgürlüklerini ve itibarlarını doğrudan etkileyen ciddi sonuçları olan bir hukuk alanıdır. Kadıköy ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Kadıköy Ceza Avukatı

Ceza Hukuku Nedir?

Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza hukuku davaları, savunma stratejilerinin titizlikle tasarlanması ve uygulanmasını gerektiren karmaşık ve hassas süreçler içerir. Bu süreçlerde müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını en üst düzeyde korumak için büyük bir özen gösteriyoruz. Adaletin sağlanması ve adil bir yargılamanın temin edilmesi, temel önceliklerimiz arasındadır.

Büromuz, çeşitli ceza hukuku davalarına karşı savunma yapma konusundaki geniş yelpazede deneyime sahiptir, bu da devlet kurumları, savcılık ve mahkemelerle etkili bir şekilde iletişim kurmamıza yardımcı olur. Müvekkillerimizin özgün ihtiyaçlarına uygun özel savunma stratejileri geliştirirken, her aşamada kendilerine bilgi sunma ve iletişimde olma konularında da özen gösteriyoruz.

Ceza hukuku davalarında en iyi sonuçları elde etmek ve müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak için deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Hukuki zorluklarla karşı karşıya olan müvekkillerimizin yanında durmak ve adaletin yerine getirilmesine katkıda bulunmak bizim önceliğimizdir.

Kadıköy Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kadıköy ceza avukatları, Türkiye’de resmi bir branş olmamakla birlikte, ceza davalarında savunma görevini üstlenen avukatları ifade eder. Halk arasında bazen “ağır ceza avukatı” olarak adlandırılan bu profesyoneller, genel avukatlık mesleğinin bir parçasıdır ve yasal olarak ayrı bir kategoriye ait değillerdir.

Kadıköy ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları gibi toplumun hassas konularıyla ilgilenirler. Her avukat gibi, ceza avukatları da savunma işlevini yerine getirir. Ancak, bu savunma işlevi, diğer avukatlık branşlarından biraz farklıdır çünkü ceza avukatları, doğrudan kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda faaliyet gösterirler.

Savunmanın özel işlevi nedeniyle, ceza avukatları şüpheli veya sanığı savunurken “müdafi” olarak adlandırılır. “Müdafi”, Arapça kökenli bir kelime olup, koruyan, savunan, müdafaa eden anlamına gelir. Bu terim özellikle ceza yargılamasında şüpheli veya sanığı savunan, haklarını koruyan ve onları yargılama süreçlerinde temsil eden avukatları tanımlamak için kullanılır.

Uygulamada Ceza Avukatı Adında Ayrı Bir Avukatlık Alanı Var mıdır?

Türkiye’de mevzuat ve uygulamada, ağır ceza avukatı adında ayrı bir avukatlık branşı yoktur. Avukatlık Kanunu‘na göre, avukatlar her türlü davada müvekkillerini savunma yetkisine sahiptir ve bu nedenle Türkiye’de resmi bir branşlaşma mevcut değildir. Ceza davalarına giren ve ceza hukukuyla ilgili işlemleri takip eden avukatlar genellikle halk arasında “ceza avukatı” olarak adlandırılmaktadır.

Kadıköy Ceza Avukatı

Mevzuatta Ağır Ceza Avukatı Var mı?

Mevzuatta “ağır ceza avukatı” olarak ayrı bir tanımlama bulunmamaktadır. Türkiye’de avukatlık mesleği genel olarak her türlü davada savunma yetkisi ile tanımlanmıştır. Bu nedenle, özel bir avukatlık branşı olarak “ağır ceza avukatı” ifadesi mevzuatta resmi bir karşılık bulmamaktadır.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar, ceza hukukunun önemli bir kısmını oluşturduğu için, uygulamada bu tür davalara giren avukatlara genellikle “ağır ceza avukatı” denilmektedir. Ancak, mevzuatta bu spesifik bir tanımlama değildir ve herhangi bir avukat, ceza davalarında savunma yapma yetkisine sahiptir.

Uzmanlaşma eğiliminde olan avukatlık mesleği, mevzuatta ağır ceza avukatı olarak özel bir kategoriye sahip olmadığından, halk arasında oluşan bu ifade pratikte kullanılmaktadır.

Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Kadıköy ceza avukatları, duruşmalarda sadece hukuki temsilcilik görevini yerine getirirler. Sanık yerine beyanda bulunmak veya olayı anlatmak avukatın rolü değildir. Ceza muhakemesi, yaşanmış bir olayın mahkeme tarafından objektif bir şekilde değerlendirilmesi sürecidir.

Kadıköy ceza avukatları, müvekkillerini yasal açıdan savunmakla yükümlüdürler. Sanıkların kendileri, mahkemede ifade verme ve olayı anlatma görevine sahiptir. Bu nedenle, avukatlar müvekkillerine hukuki destek sağlar, delilleri değerlendirir, tanıkları sorgular ve savunma stratejilerini oluştururlar. Ancak, sanık yerine doğrudan beyanda bulunmazlar.

Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Kadıköy ceza avukatları, aynı davada birden fazla kişiyi savunabilirler. Sayısal bir sınırlama genellikle mevcut değildir. Ancak, önemli olan savunulan kişiler arasında menfaat çelişkisi olmamasıdır. Menfaat çelişkisi, bir avukatın bir müvekkilini savunurken, diğer müvekkilinin savunma hakkını engelleyebilecek veya zarar verebilecek durumları içerir.

Eğer aynı davada bulunan müvekkiller arasında menfaat çelişkisi varsa, Kadıköy ceza avukatı bu durumu çözümlemek ve adil bir savunma sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. Bu durumda, avukat, menfaat çelişkisi yaşanan durumda tek bir müvekkili savunmayı tercih etmek zorunda kalabilir.

Bir Davada Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Kadıköy ceza avukatının görevi, takip ettiği davanın karara çıkması ve kararın kesinleşmesine kadar devam eder. Bu süreç içinde ceza avukatı, yerel mahkeme kararının ardından İstinaf ve Yargıtay aşamasını da takip etmelidir. Genel olarak, ceza avukatının görevi, davaya ilişkin tüm yargı süreçlerinin tamamlanması ve kararın kesinleşmesiyle sona erer.

Ancak, sözleşme şartlarına göre avukatlık hizmetleri daha spesifik bir süreye veya belirli aşamalara bağlanabilir. Örneğin, avukatlık hizmeti sadece soruşturma aşamasını içeriyorsa, bu aşama tamamlandığında avukatlık görevi sona erebilir.

Kadıköy Ceza Avukatları

Kadıköy Ceza Avukatı Kadromuz Aşağıdaki Hizmetler Sunar

 1. Ceza Davalarında Savunma: Kadıköy ceza avukatları, müvekkillerini çeşitli suçlamalara karşı savunabilirler. Bu suçlamalar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu suçları, şiddet suçları ve daha fazlası yer alabilir.
 2. Gözaltı ve İfade Alma Süreçleri: Müvekkiller, gözaltına alındıklarında veya ifade vermek zorunda olduklarında avukatlarından hukuki destek alabilirler. Kadıköy ceza avukatı, müvekkilin haklarını korumak ve adil bir sürecin sağlanmasını sağlamak için bu aşamada yardımcı olabilir.
 3. Temyiz Süreçleri: Mahkeme kararlarına itiraz etmek için temyiz süreçleri, ceza avukatlarının uzmanlık alanına girer. Temyiz başvuruları, mahkeme kararlarının hukuka uygunluğunu incelemeyi içerir.
 4. Ceza Hukuku Danışmanlığı: Kadıköy ceza avukatları, müvekkillerine potansiyel suçlamalar ve ceza hukukuyla ilgili konularda danışmanlık yapabilirler. Özellikle suç işleme niyeti olmadan sadece bilgi sahibi olma aşamasında dahi ceza hukuku danışmanlığı önemlidir.
 5. Ceza Mahkemesinde Temsil: Müvekkil, ceza davası sırasında avukatı tarafından mahkemede temsil edilir. Kadıköy ceza avukatı, delil sunumu, tanıkların ifadeleri ve diğer yasal işlemleri yönetir.
 6. Ceza Davalarında Anlaşmalar: Bazı durumlarda, müvekkillerine suçlamaları kabul ederek daha hafif bir ceza almaları için anlaşmalar yapmaları önerilebilir. Kadıköy ceza avukatı, bu tür anlaşmaların müvekkillerinin çıkarlarını en iyi şekilde koruyacak şekilde düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Ceza davalarına ilişkin olarak Kadıköy ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Kadıköy ceza avukatı kadromuz ayrıca Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak müvekkillerimizi temsil etmekte, savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına ve mahkemelerce verilen tutuklama kararlarına itiraz etmekte, temyiz dilekçesi hazırlamakta ve cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapmaktadırlar.

Kadıköy ceza avukatı ekibimiz; Alkollü Araç Kullanma, Dolandırıcılık, Gümrük Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma, Kredi Kartı Dolandırıcılığı, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama ve Vergi Kaçakçılığı ile ilgili suçlamalarda savunma hazırlamakta ve duruşmalarda müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

Kadıköy ceza avukatı

Genel Olarak Ceza Hukuku ve Yargılaması

Ceza hukukunda genel olarak suçlar ve yaptırımları incelenmektedir. Suçun işlenmesinden cezanın infaz edilmesine kadar geçen süreç hassas bir süreçtir. Türk Ceza Kanunu’nda birçok suç düzenlenmiştir. Bu suçların başlıkları örnek olarak şu şekildedir;

 • Hayata Karşı Suçlar (Kasten Öldürme Suçu gibi)
 • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar (Kasten Yaralama Suçu gibi)
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (Cinsel Saldırı Suçu, Çocukların Cinsel İstismarı Suçu gibi)
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu gibi)
 • Adliyeye Karşı Suçlar (İftira Suçu gibi)
 • Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar (Zimmet Suçu, İrtikap Suçu, Rüşvet Suçu gibi)

Yukarıda sayılan suçlar kasten işlenebilen suçlar olduğu gibi, bazı suçlar taksirle de (dikkatsizlik, özensizlik) işlenebilir.

Ceza hukuku bakımından suçların oluşabilmesi için kanuni unsurların varlığı gerekmektedir. Örneğin mala zarar verme suçu kanunda düzenlenmişse de bu suç, taksirle işlenemez. Dolayısıyla başkasının malına istemeden zarar veren kişi, ceza hukuku bakımından suçlu olmayacaktır.

Görüldüğü üzere ceza hukuku bakımından çok ince ayrıntılar ile sonuçlar değişebilmektedir. Suç şüphesi altında olan bir kişi suçlu olmadığını ya da talep edilen cezayı hak etmediğini düşünüyorsa veya kendisine karşı bir suç işlendiğini düşünen bir birey mağdur olduğunu düşünüyorsa, düşüncesini etkili bir biçimde ortaya koymalıdır.

Örnek olarak şikâyete tabi suçlarda şikâyet süresi suçun ve suçlunun öğrenilmesinden itibaren altı aydır. Mağdur olan kişi bu süreden sonra talepte bulunsa dahi talebi ciddiye alınmayacaktır.

Bu bağlamda ceza hukuku bakımından hakların ileri sürülmesine, zamanın gözetilmesinde, isnatların gösterilmesinde, fiilin niteliğinin ortaya koyulmasında profesyonel bir yardım ile hareket edilmesi hayatidir. Bu noktada aşağıdaki başlığın iyi anlaşılması gerekmektedir.

Kadıköy Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi

Kadıköy ceza davası avukatı şüpheliyi, sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı, suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil ederler. Bu bağlamda adliyede, kolluk makamlarında veya suç için önemli diğer mahallerde bulunurlar, ifade ve sorguya katılırlar, isnatla ilgili bilgilendirmeyi sağlarlar, dilekçeler vasıtası ile ya da sözlü olarak hakları koruma altında tutarlar.

Dolayısıyla insanın en temel haklarından olan özgürlük hakkının kaybedilmemesi açısından etkili ve güçlü temsil edilme hayati öneme sahiptir.

Mağdur bakımından kaybın telafisi ve mağdurun vicdanen tatminini sağlamak esas gaye iken, şüpheli ya da sanık bakımından özgürlüğün korunması, haksızlığa uğranmaması ve orantısız yaptırımlara maruz kalınmaması temel amaçtır.

Yukarıdan anlaşılacağı üzere ceza hukuku özgürlüğe direkt etki eden bir dal olması nedeniyle riske atılmaması gereken bir daldır ve avukat ile temsil bu bağlamda çok önemlidir. Avukatın da sizi temsil kabiliyeti önemlidir. Zira ceza hukukunda amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır.

Dolayısıyla delillerin ortaya konulmasında, etkili savunmada, var olan ve zarara uğrayan menfaatin veya hakkın talebinde, müvekkil ile iletişimde, kanunlara ve diğer mevzuata hâkimiyette avukatın rolü hakkın yerini bulması için belirleyicidir.

Aynı şekilde suç nedeniyle mağdur olan kişi de fail hak ettiği cezayı almaz ise kendini güvende hissetmeyecek, hayatına normal devam etmekte zorlanacaktır. Bu nedenle de ceza hukuku avukatı ile çalışmak önemlidir.

Ceza Davalarında Devlet Avukat Verir mi?

Kadıköy Ceza Davalarında Devlet Avukat Verir mi?

Ceza davalarında belli şartları kısıtlı olan bireyler, İstanbul Barosu Adli Yardım kapsamında ücretsiz avukatlık hizmetinden yararlanabilirler.

Zorunlu müdafilik, hukuki süreçte şüpheli veya sanığın kişisel durumu nedeniyle kendisine bir avukat atanmasını ifade eder. Bu durumlar genellikle şu durumları içerebilir:

Savunma Yapma Kapasitesi Yokluğu: Şüpheli veya sanık, yaşı, zihinsel durumu veya başka bir nedenle savunma yapma kapasitesine sahip değilse, mahkeme zorunlu müdafilik atanmasına karar verebilir. Özellikle adli psikiyatri uzmanlarının raporları, bu durumu belirlemede etkili olabilir.

Maddi Durumun Yetersizliği: Sanık, kendisini özel bir avukatla temsil etmeye maddi olarak güç yetiremiyorsa ve adli yardım alacak durumda değilse, mahkeme zorunlu müdafilik atanmasına karar verebilir.

Ceza Miktarının Ciddiyeti: Sanığa yöneltilen suçlamaların ağırlığı ve bu suçlamanın ceza miktarı, mahkemeyi zorunlu müdafilik atanmasına karar vermeye yönlendirebilir. Özellikle ağır cezaların söz konusu olduğu durumlarda, sanığın etkin bir savunma yapabilmesi için bir avukat atanabilir.

Dil Bilmeme veya Anlama Zorluğu: Sanık, davada kullanılan dilde yeterli bilgiye sahip değilse veya anlama güçlüğü çekiyorsa, mahkeme zorunlu müdafilik atanmasına karar verebilir. Böylece, adil bir yargılama süreci sağlanabilir.

Zorunlu müdafilik, adil bir hukuki süreç ve etkili bir savunma hakkının güvence altına alınması amacıyla uygulanır. Mahkeme, durumu değerlendirdikten sonra şüpheli veya sanık için en uygun kararı vermeye çalışır. Bu durumda atanacak avukat, sanığın savunmasını etkin bir şekilde yapmakla sorumlu olacaktır.

Kadıköy Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri

Kadıköy Ceza Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için hukuki bilgi ve tecrübemizi kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında en iyi sonuçları elde etmek ve müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve ceza davaları ile ilgili sorularınız için Kadıköy ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!