Faaliyetlerimiz

Yeni Malikin Tahliye Davası

Yeni malikin tahliye davası, bir taşınmazın yeni maliki tarafından, mevcut kiracının tahliyesi amacıyla açılan dava türüdür. Genellikle taşınmazın el değiştirmesi durumunda, yeni malik, taşınmazı kendisi veya ailesi için kullanmak isteyebilir. Bu durumda, mevcut kiracının tahliyesi yasal yollarla talep edilebilir.

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu avukatları kendi kullanımı için konut veya işyeri satın alanlar tarafından açılabilecek yeni malikin tahliye davası ve tahliyesi konularında müvekkillerimize hizmet vermektedir.

Konu Başlıkları

Avukatlarımız ayrıca iş yeri ve konut kira sözleşmesi hazırlanmasıtahliye taahhüdü hazırlanması ve ihtiyaç sebebiyle tahliye, kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi hallerinde meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yeni Malikin Tahliye Davası Nedir?

Yeni malikin tahliye davası, bir taşınmazın yeni maliki tarafından, mevcut kiracının tahliyesi amacıyla açılan dava türüdür. Genellikle taşınmazın el değiştirmesi durumunda, yeni malik, taşınmazı kendisi veya ailesi için kullanmak isteyebilir. Bu durumda, mevcut kiracının tahliyesi yasal yollarla talep edilebilir.

Yeni Malikin Tahliye Davası

Yeni Malikin Tahliye Davasının Şartları

Yeni malikin tahliye davasının açılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

  1. Yeni Malik Olma Şartı: Davayı açacak kişinin, taşınmazın yeni maliki olması gerekmektedir. Malik sıfatının tapu kaydı ile ispatlanması gerekir.
  2. Tahliye Talebi: Yeni malik, taşınmazı kendisi veya birinci derece yakınları için konut veya işyeri olarak kullanmak amacıyla tahliye talep etmelidir.
  3. Bildirim Şartı: Yeni malik, taşınmazı satın aldıktan sonra kiracıya en az 1 ay içinde noter kanalıyla yazılı bildirimde bulunmalıdır.
  4. Dava Açma Süresi: Tahliye davası, taşınmazın yeni malik tarafından satın alındığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde açılmalıdır.

Yeni Malikin Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Yeni malikin tahliye davası açma süreci şu adımlardan oluşur:

  1. Ön Hazırlık: Tapu kaydının ve kira sözleşmesinin temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, noter aracılığıyla kiracıya yapılan tahliye bildirimine ait belgeler hazırlanmalıdır.
  2. Dava Dilekçesi: Yetkili sulh hukuk mahkemesine hitaben bir dava dilekçesi hazırlanır. Dilekçede, tahliye talebinin gerekçeleri ve yasal dayanakları ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır.
  3. Davanın Açılması: Hazırlanan dilekçe ve ekler, yetkili sulh hukuk mahkemesine sunularak dava açılır. Mahkeme, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra duruşma günü belirler.
  4. Duruşma Süreci: Duruşma sürecinde, taraflar iddia ve savunmalarını mahkemeye sunar. Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek karar verir.

Akkaş Hukuku Bürosu İle Profesyonel Hukuki Destek

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, yeni malikin tahliye davalarında müvekkillerimize kapsamlı hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız. Alanında uzman avukatlarımız, dava sürecinin her aşamasında yanınızdadır. İstanbul’da güvenilir ve deneyimli bir avukat arıyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ülkemizde 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Türk Borçlar Kanunu6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırmıştır. Evi satmak kirayı çıkarmak için bir sebep değildir. Evi satacak olan kişi içinde kiracı ile satmak durumundadır. Bu durumda evi yeni alan malikin belli hakları söz konusudur.

Kira konusu yeri sonradan edinen yeni malikin o yere kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı olması sonucu iktisaptan itibaren bir ay içinde kiracıya yazılı bildirim yapmalıdır.

Bildirimin varmasıyla iktisaptan itibaren 6 ay sonra ve sözleşmenin bitiminden sonra 1 ay içerisinde yeni malikin tahliye davası açılmalıdır. Yine burada da yukarıdaki ihtiyaç nedeni ile tahliye davası türündeki ihtiyacın ispatı bakımından aynı şartlar mevcuttur.

Ancak burada belirtmek gerekir ki kiracı evi satın almak isteyenlere evi göstermek zorundadır. Bunu yapmaması durumunda ev sahibi mahkemeye başvurarak evin belirli gün ve saatlerde gösterilmesini mahkeme kararı ile sağlayabilir.

Yeni Malikin Tahliye Davası için Bize Ulaşın

Yeni malikin tahliye davası, taşınmazın yeni sahibi tarafından, mevcut kiracının tahliye edilmesi amacıyla açılan hukuki bir süreçtir. Bu davanın açılabilmesi için öncelikle yeni malikin tapu kaydının bulunması ve taşınmazı kendisi veya birinci derece yakınları için konut ya da işyeri olarak kullanma niyetinde olması gerekmektedir.

Taşınmazın yeni maliki, satın alma işleminden sonraki bir ay içinde kiracıya noter aracılığıyla yazılı bildirimde bulunmalı ve tahliye talebini iletmelidir. Dava, bu bildirimden itibaren en geç altı ay içinde sulh hukuk mahkemesine açılmalıdır.

Mahkeme, tarafların sunacağı deliller doğrultusunda tahliye talebini değerlendirir ve karar verir. İstanbul’da bu tür davalar için profesyonel hukuki destek arayışında olanlar, Akkaş Hukuk Bürosu‘na ve yeni malikin tahliye davası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirler.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!