Faaliyetlerimiz

Yazılı Tahliye Taahhüdü Alınması

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Yazılı Tahliye Taahhüdü Alınması Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiralananı belirli bir süre içinde ve herhangi bir şart öne sürmeden tahliye edeceğine dair yazılı bir irade beyanıdır. Bu taahhüt, kiralananın tesliminden sonra kiracı tarafından verilir ve kira ilişkisini sonlandırmak için kullanılır. Aynı anlama gelen bir terim de “yazılı tahliye taahhüdüdür”.

Yazılı tahliye taahhüdü, belirli ve belirsiz süreli kira sözleşmelerinde geçerlidir. Kiracı, kira sözleşmesi kurulduktan sonra, kiraya verene yazılı olarak kiralananın belirli bir tarihte tahliye edileceğine dair taahhütte bulunabilir. Bu taahhüt, kiracının isteği doğrultusunda kira ilişkisini sonlandırma imkanı sağlar ve kiracıya herhangi bir tazminat yükümlülüğü getirmez.

Ancak, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davasında, kiraya verenin dava açma hakkı yasadan ve kira sözleşmesinin tarafı olmasından kaynaklanır. Kiraya verenin bu hakkı, kiracının taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda kullanılabilir.

Tahliye taahhüdü, belirli şartlara bağlı olarak da düzenlenebilir. Örneğin, belirli bir tarih veya bir olayın gerçekleşmesi üzerine tahliye taahhüdü geçerli olabilir.

Tahliye taahhüdü, mutlaka yazılı olarak düzenlenmelidir ve kiracı tarafından imzalanmalıdır. Birden fazla kiracı varsa, tahliye taahhüdünün bütün kiracılar tarafından imzalanması gerekmektedir. Şirket adına verilen tahliye taahhüdünde ise imza, şirket yetkilisi tarafından atılmalıdır.

Düzenleme tarihi ve tahliye tarihi de tahliye taahhüdünde belirtilmelidir. Bu taahhüt, kira sözleşmesinin yapıldıktan sonra ve kiralananın kiracıya tesliminden önce verilmelidir.

Tahliye taahhüdü, noter tarafından düzenlenmişse, bu durumda imzaya itiraz edilemez. Ancak, adi nitelikte düzenlenen tahliye taahhütlerinde imzaya itiraz edilebilir.

Tahliye taahhüdüne dayalı olarak icra takibi başlatılabilir. Kiracı, taahhüt edilen tarihte kiralananı tahliye etmezse, kiraya veren icra dairesinde tahliye talepli bir takip başlatabilir. Kiracı, bu takibe itiraz etme hakkına sahiptir ve itiraz durumunda kiraya verenin dava açması gerekebilir.

Tahliye taahhüdü sebebiyle tahliye davası açılması durumunda, kiraya verenin belirli bir süre içinde davayı açması gerekmektedir. Ayrıca, dava açılmadan önce ihtarın yapılmamış olması durumunda bu süre kamu düzenine ilişkindir ve mahkeme tarafından dikkate alınır.

Yazılı Tahliye Taahhüdü Alınması için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!