Faaliyetlerimiz

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz yasadışı bahis oynatma suçu ve cezası suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Yasadışı (Kaçak/İzinsiz) Bahis Nedir?

Yasadışı bahis, diğer bir deyişle kaçak bahis; kanunun verdiği yetkiye dayalı bir lisansa veya ruhsata bağlı olmadan izinsiz bir şekilde hukuka aykırı oynatılan bahistir. Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının hukuka aykırı oynatılmasının yaptırımı 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Bu kanun, tüm spor dallarında gerçekleşen müsabaka ve oyunlar bakımından oynatılan yasadışı bahis ve şans oyunları için uygulanabilir.

Yasadışı bahisle ilgili suçlar ve kabahatler, 7258 sayılı kanunun 5. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre yasadışı bahis suçu ve kabahati teşkil eden fiiller şunlardır:

  1. Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatma suçu (m.5/1-a),
  2. Yasadışı bahis oynanmasına yer veya imkân sağlama suçu (m.5/1-a),
  3. Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye’den oynanmasına imkan sağlama suçu (m.5/1-b),
  4. Yasadışı bahis suçları ile bağlantılı paranın nakline aracılık etme suçu (m.5/1-c),
  5. Kişileri reklam vermek ve sair surette yasadışı bahis oynamasına teşvik etme suçu (m.5/1-ç),
  6. Yasadışı bahis oynama kabahati (m.5/1-d).

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

7258 sayılı Kanuna göre, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak suç olarak düzenlenmiştir. Yasadışı bahis oynatma suçu, yasadışı bahis veya şans oyununun fail tarafından bizzat düzenlenmesi veya düzenleme sürecine herhangi bir fiil ile dahil olunmasıyla gerçekleşir. Yasadışı bahis oynatma suçunun oluşması için, yasadışı bahis oynatan kişinin menfaat temin etmesi şartı aranmaz.

Türkiye’de spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatma yetkisine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı veya başkanlığın yetki verdiği gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri sahiptir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere “sabit bayi” veya internet üzerinden oynatmak için “sanal ortam bayii” ruhsatı vererek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine izin verebilir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın verdiği ruhsatlar dışında, izinsiz bahis oynatmak 7258 sayılı Kanuna göre cezalandırılan bir suçtur.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçunun Cezası, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasını içermektedir.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

Yasadışı Bahis Oynanmasına Yer veya İmkân Sağlama Suçu

Suçun oluşumu için failin bahis veya şans oyunlarını oynaması için başkalarına yer veya imkan sağlaması gerekir. Yer sağlama, faile gerekli fiziksel ortamın sağlanması; imkan sağlama ise yasadışı bahis veya şans oyunları oynanmasına sağlayacak teknik altyapıyı sunmak şeklinde anlaşılmalıdır. Yasadışı bahis oynanmasına yer sağlama suçu, yasadışı bahis veya şans oyununun oynanacağını bilerek, bu oyunun oynanabileceği bir yer temin edilmesiyle meydana gelir.

Yasadışı bahis oynanmasına imkan sağlama suçu ise, yasadışı bahis veya şans oyununun oynanabilmesi için gerekli teknik alt yapının sağlanması veya yasadışı bahis oynanırken kolluk güçlerinin hukuki işlem yapmasını engelleyici önlemlerin alınarak yasadışı bahis veya şans oyununun rahatlıkla oynanabilmesinin temin edilmesidir.

Failin işlettiği veya zilyedi olduğu yerden kendisinin veya başkalarının bahis sitelerine girmesi tek başına suçun işlendiğinin kanıtı olamaz. Yasadışı bahis sitelerine bağlantı yoğunluğunun dikkate alınması, 7258 sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine erişimlerin sayısı, düzenlenen kupon sayısı, listeler vb. suçu ispata yarayan bulguların elde edilmesi gerekir.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve yasadışı bahis oynatma suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!