Faaliyetlerimiz

Vergi Kaçakçılığı Suçu, Unsurları, Cezası

Ceza avukatlarımız vergi kaçakçılığı suçu, unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Vergi Kaçakçılığı Suçu, Unsurları, Cezası

Vergi kaçakçılığı suçu, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen bir suçtur. Bu suç, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir.

Kanuna göre tutulan defterler, düzenlene defterler ile saklama mecburiyeti bulunan her türlü evrakın, bunların yanında faturaların ya da diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi, kullanılması, ortadan kaldırılması hallerinde bu suç oluşmaktadır.

Aynı şekilde kayıtların ya da kayıtlara esas evrakın hesap ya da diğer muhasebe hileleri uygulanarak oluşturulmasında da bu suç ortaya çıkacaktır.

Günlük hayatta ise bu suçun en sık karşılaşılan hali naylon fatura yani sahte fatura düzenleme-kullanma durumudur.

Bu suç, savcılığın kendiliğinden harekete geçtiği suçlar arasındadır. Diğer bir anlatımla karşı taraf şikâyetten vazgeçse dahi herhangi bir önemi olmayacaktır.

Vergide kaçakçılık oluşturan davranışlar olarak şunlar gösterilebilir; defter, kayıt ya da diğer evrakın tahrif edilmesi, bu evrakın gizlenmesi, defter, kayıt ya da belgelerde sahtecilik yapma, muhasebe ve hesap hilelerine başvurma, yanıltıcı belgenin düzenlenmesi ya da kullanılması, gerçeğe aykırı hesap, çift defter tutma.

Vergi Kaçakçılığı Suçu Avukatı

Suçlar ve cezalarına ilişkin kanun düzenlemesi şu şekildedir; Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

  • Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
  • Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya
  • Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
  • Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar

hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Vergi Kanunlarında Ticari Defterler

Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.

Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan

  • Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya
  • Hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya
  • Bu belgeleri kullananlar

üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçlar ve cezaları ile ilgili hususlarda uzman ceza avukatı aracılığı ile temsil edilme önemlidir.

Vergi Kaçakçılığı Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz, müşterilerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için hukuki bilgi ve tecrübemizi kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında en iyi sonuçları elde etmek ve müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve ceza davaları ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!