Faaliyetlerimiz

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ceza avukatı kadrosu her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma, vergi kaçakçılığı suçu ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir. 

Konu Başlıkları

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Vergi kaçakçılığı suçuVergi Usul Kanunu’nda düzenlenen bir suçtur. Bu suç, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Kanuna göre tutulan defterler, düzenlene defterler ile saklama mecburiyeti bulunan her türlü evrakın, bunların yanında faturaların ya da diğer belgelerin hukuka aykırı olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi, kullanılması, ortadan kaldırılması hallerinde bu suç oluşmaktadır.

Aynı şekilde kayıtların ya da kayıtlara esas evrakın hesap ya da diğer muhasebe hileleri uygulanarak oluşturulmasında da bu suç ortaya çıkacaktır.

Günlük hayatta ise bu suçun en sık karşılaşılan hali naylon fatura yani sahte fatura düzenleme-kullanma durumudur.

Bu suç, savcılığın kendiliğinden harekete geçtiği suçlar arasındadır. Diğer bir anlatımla karşı taraf şikâyetten vazgeçse dahi herhangi bir önemi olmayacaktır. Vergide kaçakçılık oluşturan davranışlar olarak şunlar gösterilebilir; defter, kayıt ya da diğer evrakın tahrif edilmesi, bu evrakın gizlenmesi, defter, kayıt ya da belgelerde sahtecilik yapma, muhasebe ve hesap hilelerine başvurma, yanıltıcı belgenin düzenlenmesi ya da kullanılması, gerçeğe aykırı hesap, çift defter tutma.

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

Suçlar ve cezalarına ilişkin kanun düzenlemesi şu şekildedir; Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Vergi Kanunlarında Ticari Defterler

Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçlar ve cezaları ile ilgili hususlarda uzman ceza avukatı aracılığı ile temsil edilme önemlidir.

İstanbul Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

  • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
  • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
  • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
  • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
  • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
  • Temyiz dilekçesi hazırlanması
  • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması sürecinde müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Avukatlarımız vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve vergi kaçakçılığı suçu ve cezası için kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!