Faaliyetlerimiz

Vergi Borcunu Sona Erdiren Durumlar

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Konu Başlıkları

Vergi Borcunu Sona Erdiren Durumlar

Vergi borcunu sona erdiren hallerin en başında ödeme gelmektedir. Buna göre; müvekkil adına tarh edilen vergiyi, yasalara uygun bir şekilde öderse, o dönem için söz konusu vergi borcu sona erecektir. Vergi borcunu sona erdiren bir diğer hal ise; zamanaşımıdır. Devlet, kanunda belirtilen süreler içerisinde vergiyi tahakkuk ettirmezse ya da tahsil etmezse, o borç sona erecektir.

İstisnai düzenlemeler olmakla birlikte genel anlamda vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın basından başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu haller dışında takas, terkin gibi nedenler de vergi borcunu sona erdirmektedir.

Vergi Borcunu Sona Erdiren Durumlar

Vergilendirme Süreci

Vergilendirme süreci; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaları kısa bir şekilde aktaracak olursak;

  • Tarh: Vergi mükellefinin ödeyeceği vergi miktarının hesaplamasının yapıldığı aşamadır. Bu aşamada vergi daireleri; alınacak vergi türüne göre kanundaki vergi oranlarını tespit ederek, ödenecek vergi miktarını tespit etmektedir.
  • Tebliğ: Vergi dairelerince hesaplanan vergilerin ödenmesi için, öncelikle bunun vergi mükelleflerine ulaştırılması gerekmektedir. Bu durumda müvekkilin ödemesi gereken ve bilgisi dışında tarh edilen vergi borcunun müvekkilin bilgisine sunulduğu aşama ‘verginin tebliği’ aşamasıdır.
  • Verginin Tahakkuku: Tarh edilen ve müvekkile tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya geldiği aşamadır. Eğer bu aşamada vergi mükellefleri vergi borcuna itiraz etmez, bu vergiyi kabul ederlerse vergi borcu kesinleşecektir.
  • Verginin Tahsili: Vergi borcunun ödenmesidir. Vergi borcunun tahsil edilmesiyle beraber vergi borcu sona ermektedir.

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması sürecinde müvekkillerimize avukatlık hizmiti vermekteyiz.

Avukatlarımız vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul vergi hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!