Faaliyetlerimiz

Tutuklu, Hükümlü ve Suç Delillerini Bildirmeme

İstanbul ceza avukatı kadromuz tutuklu, hükümlü ve suç delillerini bildirmeme suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları


Tutuklu, Hükümlü veya Suç Delillerini Bildirmeme Suçu: Unsurlar ve Hukuki Durum

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçu, belirli unsurları içeren bir suç türüdür. Bu suçun unsurları şu şekildedir:

  1. Tutuklu Bildirim Yükümlülüğü: Tutuklama kararı verilmiş bir kişinin bulunduğu yeri bilen kişinin yetkili makamlara bildirmemesi suç teşkil eder.
  2. Hükümlü Bildirim Yükümlülüğü: Hükümlü bir kişinin yerini bilen kişinin, yetkili makamlara bu bilgiyi bildirmemesi suç oluşturur.
  3. Suç Delili Bildirim Yükümlülüğü: İşlenmiş bir suça ait delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yerin bilinmesine rağmen, bu bilginin yetkili makamlara bildirilmemesi bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.

Bu bildirimler, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili makamlara yapılmalıdır. Kolluk görevlilerine veya Alo 155 servisine yapılan bildirimler de kabul edilmektedir.

Suçun, doğrudan kastla işlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yani, bilinçli bir şekilde bu bildirimleri yapmamak suçun oluşması için gereklidir.

İkinci fıkrada ise, işlenmiş bir suça ait delil ve eserlerin başkaları tarafından saklandığı yerin bilinmesine rağmen bildirilmemesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır ve bu da doğrudan kastla işlenmelidir.

Akrabalık İlişkisi ve Cezasızlık: Belirli akrabalık ilişkisine sahip olan kişiler lehine işlenen bu suçlarda cezaya hükmedilmez. Üstsoy, altsoy, eş ve kardeş gibi akrabalar, suçun işlenmesi durumunda cezadan muaf tutulur.

Tutuklu, Hükümlü ve Suç Delillerini Bildirmeme

Avukatın Rolü: Avukatlar, tutuklu, hükümlü veya suç delilleri ile ilgili müvekkillerinin yerini bildirmeme durumunda sır saklama yükümlülüğü gereğince sorumlu tutulmazlar. Bu, Avukatlık Kanunu m.36 hükmü kapsamında değerlendirilir.

Kamu Görevlisi Suçları: Kamu görevlisi tarafından işlenen bu suçlarda, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Kamu görevlisi, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun veya özel hükümler çerçevesinde soruşturulur.

Adli Para Cezası, Erteleme ve HAGB: Hapis cezası 1 yıl veya altında olduğunda adli para cezasına çevrilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ve erteleme, bu suç kapsamında uygulanabilir.

Suçun Zamanaşımı ve Şikayet Süresi: Şikayete tabi olmayan bir suç olduğundan savcılık tarafından resen soruşturulur. Olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Uzlaşma ve Görevli Mahkeme: Uzlaşma kapsamında değildir. Yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yapılır.

Tutuklu, Hükümlü ve Suç Delillerini Bildirmeme Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve tutuklu, hükümlü ve suç delillerini bildirmeme suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!