Faaliyetlerimiz

Tüketici Hakları Hukuku, Davaları, Süreci, Avukatı

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul tüketici hakları avukatı ekibimiz, tüketicilere muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Konu Başlıkları

Tüketici Hakları Nedir, Tüketici Hakları Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Özellikle son yıllarda gelişen tüketicinin korunmasına ve ürün ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik mevzuat kapsamında üretici ve perakende sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimize mevzuat ve uygulamaları konusunda bilgiler vermektedir.

Tüketici Hakları Hukuku Nedir?

Tüketici hukuku, tüketicilerin korunmasını amaçlayan ve tüketici ile satıcı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, sağlık ve güvenliklerini sağlamak, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalardan korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler içerir. Tüketici hukuku, genel olarak mal ve hizmet satın alan bireylerin haklarını güvence altına alır.

Tüketici Hakları Hukuku Ne Tür İşlere Bakar?

Tüketici hukuku kapsamında birçok farklı konuda hukuki destek sağlanmaktadır. İşte bu alanın kapsadığı başlıca konular:

 1. Ayıplı Mal ve Hizmetler: Satın alınan mal veya hizmetin, tüketicinin beklentilerini karşılamaması durumunda, tüketicinin sahip olduğu haklar.
 2. Garanti ve İade İşlemleri: Mal ve hizmetlerin garanti süresi, iade koşulları ve tüketicinin bu konudaki hakları.
 3. Ticari Uygulamalar ve Reklamlar: Yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalar, reklamların doğruluğu ve tüketiciyi yanıltan içeriklere karşı koruma.
 4. Tüketici Kredileri ve Sözleşmeler: Tüketici kredileri, taksitli satışlar, kapıdan satışlar ve mesafeli satışlar gibi tüketici sözleşmeleri.
 5. Hizmet Sözleşmeleri: Hizmet sağlayıcıları ile yapılan sözleşmelerde tüketici haklarının korunması.
 6. Ayıplı Hizmetler: Hizmet sağlayıcılarının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda tüketicinin hakları.

Tüketici Hakları Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, tüketici hakları hukuku alanında geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunmaktayız. Deneyimli avukatlarımız, tüketicilerin karşılaştığı hukuki sorunlarda profesyonel destek sağlamaktadır. Hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

 1. Hukuki Danışmanlık: Tüketicilerin hakları konusunda bilgilendirme ve hukuki süreçler hakkında danışmanlık hizmeti.
 2. Dava ve İcra Takibi: Tüketicilerin haklarının ihlal edilmesi durumunda dava açma ve icra takip işlemleri.
 3. Sözleşme İncelemesi ve Hazırlanması: Tüketici sözleşmelerinin incelenmesi, hukuka uygun hale getirilmesi ve yeni sözleşmelerin hazırlanması.
 4. Uzlaşma ve Arabuluculuk: Tüketici ile satıcı arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için uzlaşma ve arabuluculuk hizmetleri.
 5. Garanti ve İade İşlemleri: Ayıplı mal ve hizmetler konusunda garanti ve iade işlemlerinin yürütülmesi.

Akkaş Hukuku Bürosu olarak, tüketici haklarını koruma ve savunma konusunda kararlılıkla çalışmaktayız. Tüketici hakları hukuku alanında tecrübeli avukatlarımız, her türlü hukuki sorunda yanınızda yer almaktadır. Daha fazla bilgi ve hukuki destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul Tüketici Hakları Avukatıyız

İstanbul Tüketici Hakları Avukatı

İstanbul tüketici hakları avukatı ekibimiz tüketici hakları hukuku ve tüketici mahkemesi davaları konusunda 1992’den  bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi ile tüketiciler lehine Tüketici Hakem Heyeti‘ne başvurulması, harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Tüketicinin korunması mevzuatı, üretici ve tüketici davaları, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Tüketici Hukuku Tanımı

Tüketici Hukuku Nedir

Tüketici ile satıcı arasındaki ilişkileri düzenleyen, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyan, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri alan, onun zararı varsa onları tazmin etmeye yönelik hükümler içeren hukuk dalına Tüketici Hukuku denir.

Ülkemizde Tüketici Hukukuna ilişkin düzenlemeler ilk defa 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yapılmıştır. Daha sonra bu kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve 2014 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun oluşturulmuştur.

Tüketici, Satıcı ve Tüketici İşlemi Kavramları

Tüketici kavramının tanımı kanunumuzda düzenlenmiş olup, tanımı ‘Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi’ şeklinde ifade edilmiştir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere; mesleki veya ticari amaç gütmeyen, kazanç elde etmek yerine kullanım veya yararlanma odaklı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere tüketici denmektedir.

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiye denmektedir.

Tüketicinin yaptığı işlemin karşı tarafını; özelliklerine göre bazen satıcı, bazen kredi veren, bazen sağlayıcı, bazen de bunların hepsini kapsayacak şekilde “ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden” veya “sözleşmeyi düzenleyen” gibi ifadelerle anılan gerçek ya da tüzel kişiler oluşturmaktadır.

Tüketici işlemi: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işleme tüketici işlemi denmektedir.

Buna göre bir hukuki ilişkinin tüketici işlemi olması için taraflardan birinin tüketici, diğerinin ise satıcı sağlayıcı ya da onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gerekmektedir. Ve bu kişiler arasında yapılan; her türlü sözleşme bu kapsama girmektedir.

Tüketici Sözleşmeleri İstanbul Tüketici Hakları Avukatı

Tüketici Sözleşmeleri

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda birçok sözleşme türü sayılmış, bunlara ilişkin özel düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar;

 • Taksitle satış sözleşmeleri
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri
 • Konut finansmanı sözleşmeleri
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
 • Mesafeli sözleşmeler (Özellikle internet ve telefon gibi çeşitli vasıtalar aracılığı ile kurulan sözleşmeler)
 • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
 • Paket tur sözleşmeleri
 • Abonelik sözleşmeleridir

Ancak tüketici sözleşmeleri bunlarla sınırlı değildir. Zira her türlü sözleşme tüketici sözleşmesi niteliğini taşıyabilmektedir. Önemli olan, o sözleşmenin hangi amaçla kurulduğudur. Ticari meslek amaçla yapılmayan ve sadece ticari amaçla mal ve hizmet veren ile tüketici arasında gerçekleştirilen tüm sözleşmeler tüketici sözleşmesi olarak nitelendirilebilmektedir. Bu sözleşmelere ilişkin her türlü dava da diğer kanunlarda özel düzenleme olmadıkça Tüketici Hakem Heyetlerince veya Tüketici Mahkemelerince görülecektir.

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar

Tüketici ile müzakere edilmeksizin sözleşmeye dahil edilen (önceden hazırlanan ve standart sözleşmede yer alan, tüketicinin içeriğe etki edemediği durumlar) ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarına haksız şart denmektedir.

Buna örnek olarak; yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin, orantısız biçimde yüksek bir tazminat ödemesini gerektiren şartlar verilebilir. Bu durumda sözleşme geçerli olmaya devam eder. Ancak bu şart kesin hükümsüzdür ve bu durumda haksız şartların hükümsüzlüğünün tespiti davasının açılması gerekmektedir.

İstanbul Tüketici Hakları Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Akkaş Hukuk Bürosu olarak tüketici hakları hukuku kapsamına giren bütün konularda; Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunulması ve talebin kabulü halinde gerekli ilişkin işlemlerin yapılması ve reddi halinde de Tüketici Mahkemeleri huzurunda dava açılması ve takibi hizmetleri verilmektedir.

 • Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
 • Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkileri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi

Malın Ayıplı Olması Durumunda Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Malın Ayıplı Olması İstanbul Tüketici Hakları Avukatı

Tüketici hukukunda en çok karşılaşılan ihtilaflardan bir tanesi malın veya hizmetin ayıplı olması durumudur. Buna göre; tüketiciye satılan mal objektif olarak taşıması gereken özelliklere sahip değilse; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internette veya reklam ve ilanlarda yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımıyorsa, vaat edilen özellikleri bünyesinde barındırmıyorsa bu durumda ayıplı malın varlığından bahsedilecektir.

Malın ayıplı olması durumunda tüketici:

 • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme
 • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme
 • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme
 • İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

haklarına sahiptir.

Bu seçimlik haklardan herhangi birini tercih etme özgürlüğü sadece tüketiciye sağlanmış olup, satıcılara böyle bir imkân tanınmamıştır. Tüketicilerin yukarıdaki seçimlik haklardan birini talep etmesi durumunda satıcı bunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayrıca satıcının ayıplı maldan doğan sorumluluğu, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabidir.

Ayıplı Hizmet Durumunda Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Ayıplı Hizmet İstanbul Tüketici Hakları Avukatı

Ayıplı hizmet; hizmet konusunun gerçekleştirilmesine sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmete denmektedir.

Hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda da tüketiciye bazı seçimlik haklar tanınmıştır. Bunlar; hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarıdır.

Sağlayıcı tüketicinin yukarıdaki seçimlik haklardan birisini talep etmesi durumunda bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca tüketici bu seçimlik hakların yanında Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat talep etme hakkına da sahiptir. Sağlayıcının bu ayıptan doğan sorumluluğu yine 2 yıllık zaman aşımına tabidir.

Dava Süreci Nasıl İşler?

Tüketici Hukuku ile ilgili alanda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, şikâyete konu ürünün veya hizmetin bedeline göre ya Tüketici Hakem Heyetleri ile ya da Tüketici Mahkemeleri aracılığı ile çözüme kavuşturulacaktır. Buna göre;

 • Uyuşmazlığın değeri 104,000 TL’nin altında ise İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetine
 • 104,000 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesine başvurulacaktır

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru; uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin hakem heyetine verilmesi ile başlar. Karşı tarafta 30 gün içerisinde cevaplarını bildirir. Bunun üzerine hakem heyeti dosya üzerinden inceleme yapar, gerekmesi halinde bilirkişi görevlendirir. Tarafların talebine bağlı olarak da uyuşmazlık hakkında karar verir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin başvurular sonucunda uyuşmazlık hakkında vermiş olduğu kararlar aynı mahkeme kararları gibi icra edilebilir niteliktedir. Ancak taraflardan biri, verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorsa, kararların kedilerine tebliğ edilmesi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesinde itiraz edebilecektir.

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararlar kesindir.

İstanbul Tüketici Hakları Avukatı Ekibimize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul tüketici hakları avukatı ekibimiz, tüketicilere muhatap işletmeler ile irtibat kurmalarında ve tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri önünde tamir, değiştirme, iade ve tazminat ve benzeri diğer haklarını aramalarına yönelik avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul tüketici hakları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!