Faaliyetlerimiz

Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu trafik kazası manevi tazminat davası ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız trafik kazası manevi tazminat davası konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 500. maddesine göre evlatlık ve altsoyu, miras bırakana kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Bunun için, evlat edinenin ölümü anında geçerli olarak kurulmuş bir evlatlık ilişkisi mevcut ve devam ediyor olmalıdır. Anılan hüküm gereği evlatlık (ve evlatlığın altsoyu), evlat edinenin altsoyuna dahil olup birinci zümre mirasçısı olarak mirasta hak sahibi olacaktır. Bu bağlamda evlatlık (ve altsoyu) da saklı paylı mirasçıdır. Dolayısıyla, mirasbırakanın kan hısmı olmamasına rağmen geçerli olarak evlat edinilen kişi için de birinci zümre mirasçıları hakkında uygulanan prensipler aynen uygulanacaktır. Evlatlık, birinci zümredeki mirasçılarla eşit pay sahibi olacak; ikinci ve/veya üçüncü zümre mirasçılarından öncelikli olarak mirasta hak sahibi olacaktır ve dolayısıyla evlatlık sağ ise diğer zümrelerin mirasçılık sıfatı kazanmalarına engel olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki evlatlığın diğer yakınları (örneğin öz annesi) evlatlığın yasal mirasçısı olacaktır fakat zümrede halefiyet ilkesi gereği miras bırakanın terekesinde hak sahibi olamazlar. Şöyle ki, miras bırakanın ölümünde evlatlık sağ değil fakat altsoyu var ise altsoy mirasçılık sıfatı kazanacaktır. Fakat evlatlık sağ değil ve altsoyu da yok ise evlatlığın öz annesine, evlat edinenin yasal mirasçısı sıfatı geçmemektedir. Bu durum, Miras Hukukunun temel prensibi olan zümrede halefiyet ilkesi gereğidir.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Avukatı

Bir diğer önemli husus da şudur ki evlatlık ve altsoyunun mirasçılığı sınırlıdır. Bu kişiler yalnızca evlat edinenin yasal mirasçısı olurlar fakat evlat edinenin kan hısımlarına yasal mirasçı olamazlar. Bu durum da halefiyet ilkesi gereği doğmaktadır ve örneğin evlatlık (ve altsoyu) kendisinden önce ölmüş olan evlat edinenin yerine geçip onun hısımlarına mirasçı olamazlar.

Evlat edinmenin, evlatlığın kendi kan hısımları ile arasındaki ilişkiyi kesmediğini yukarıda belirtmiştik. Şunu da belirtmek isteriz ki evlatlık ilişkisine dayanan yasal mirasçılık tek yönlüdür. Evlatlık (ve altsoyu) evlat edinenin yasal mirasçısıdır fakat evlat edinen (ve hısımları) evlatlığın yasal mirasçısı değildir. Evlatlığın yasal mirasçıları, kendi zümre mirasçıları, eşi ve devlettir. Bu noktada önem arz eden husus şudur; altsoy bırakmadan ölen evlatlığın öz anne babası sağ ise ikinci zümre mirasçısı olarak bunlar yasal mirasçı olacaktır, evlat edinen değil. Buna engel olmak için başvurulabilecek imkan ise mirastan feragat sözleşmesidir. Böylece evlat edinenin terekesi, evlatlığın ölümünden sonra onun kan hısımlarına geçmemiş olacaktır.

İstanbul Sigorta Avukatıyız

İstanbul’da sigorta avukatı ekibimiz sigorta hukuku ve sigorta davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazası manevi tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmekte, sigortacı da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcunu taahhüt etmektedir. Sigorta hukukunun içinde yer alan ana mevzuat, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Bunlarla birlikte bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Trafik Kazası Manevi Tazminat Davası Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve trafik kazası manevi tazminat davası konusunda avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!