Faaliyetlerimiz

Trafik Kazası Ceza Davası

Ceza avukatlarımız trafik kazası ceza davası ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız ceza davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Trafik Kazası Ceza Davası

Türk hukukunda trafik kuraları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunun 3. maddesinde “trafik; yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir” şeklinde tarif edilmiştir. Trafik kazası sonrası kazaya yol açan kusurlu tarafın gerek hukuki ve gerekse cezai sorumlulukları ortaya çıkacaktır.

Trafik Kazası Ceza Davası

Cezai Sorumluluk

Karayolları Trafik Kanunu’na veya Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne aykırı hareket edenler hakkında eylemleri bir başka suç teşkil etse veya etmese dahi trafik polisi veya kimi durumlarda yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından yürürlükte olan Trafik Cezası Hükümleri doğrultusunda idari para cezasına hükmedilir. Ve hatta trafikten men ehliyetin alınması, sürücü belgesine ceza puanı uygulanması gibi müeyyideler uygulanır.

Bunların yanı sıra trafik kazası neticesinde meydana gelen yaralanma veya ölüm olayları neticesinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamu davası açılır. Buna ilişkin hükümler 5237 sayılı TCK nun özellikle 85 ve 89 maddelerinde belirlenmiştir.

Taksirle öldürme

Trafik kazası sonucu meydana gelen ölümlerde Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesi uygulanır. Adı geçen madde göre;

 • Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Taksirle yaralama

Trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanmalarda Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesi uygulanır. Adı geçen madde göre;

 • Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
  a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
  b) Vücudunda kemik kırılmasına,
  c) Konuşmasında sürekli zorluğa,
  d) Yüzünde sabit ize,
  e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
  f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.
 • Taksirle yaralama fiili, mağdurun;
  a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
  b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
  c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
  d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
  e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,
  Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.
 • Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

Trafik kazaları neticesinde – taksirle yaralama veya taksirle ölüme sebebiyet verme suçlarının ihlali nedeni ile -açılacak davalarda sanığın kusuru verilecek cezanın belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Gerçekten de kazanın meydana gelmesinde kusuru olmayan kişi hakkında kamu davası açılmaz. Açılmış kamu davası neticesinde kusursuz olduğu sabit olan sanık hakkında ceza tayin edilmez. Kusur asli kusur veya tali kusur olarak ehil bilirkişiler tarafından belirlenir.

Mağdur tarafın şikâyetçi olmaması ve mağdur tarafın zararının kısmen veya tamamen karşılanması da bu tür davalarda hâkimin takdirini etkileyecek ve verilecek hapis cezasının başka bir yaptırıma çevrilip çevrilmemesini belirleyecek önemli etkenlerdendir.

Trafik Kazası Ceza Davası Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ceza avukatı kadrosu cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve trafik kazası ceza davası avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!