Faaliyetlerimiz

Teknik Takip ve Fiziki Takip

İstanbul ceza avukatı kadromuz teknik takip ve fiziki takip suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

“Teknik takip” ve “fiziki takip” terimleri, Türkiye’deki Ceza Muhakemesi Kanunu‘nda özel olarak tanımlanmamıştır. Ancak, Yargıtay kararları ve kolluk uygulamalarıyla bu terimler belirli anlamlar kazanmıştır. Fiziki takip, kişinin kamuya açık alanlardaki faaliyetlerini izleyerek deliller ve suç faillerine ulaşmaya çalışan bir yöntemdir. Örneğin, uyuşturucu alım-satımı yapıldığı ihbarını alan kolluğun, şüphelenilen kişiyi alışveriş merkezi içinde fiziksel olarak takip etmesi, fiziki takip faaliyetine bir örnektir.

Diğer yandan, teknik takip, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme tedbirlerini içeren bir kapsamı ifade eder. Bu tedbirlerin yasal çerçevesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135-140 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Örneğin, e-mail yazışmalarını denetleme, telefon dinleme veya işyeri ortamını ses kaydına alma gibi yöntemler teknik takip olarak kabul edilir.

Teknik Takip ile Fiziki Takip Arasındaki Farklar

Yargıtay, teknik takip terimini genellikle koruma tedbirlerini ifade etmek için kullanır. Bu tedbirler, yargılamanın düzgün yürütülmesi, delillerin korunması ve şüpheli veya sanığın kaçmasını engelleme gibi nedenlerle başvurulur. Teknik takip kararı, yasal koşulların varlığı durumunda, genellikle hakim tarafından verilir. Fiziki takip ise, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda özel bir düzenlemeye sahip olmayan, kolluğun delil elde etme yöntemidir. Bu, genellikle genel soruşturma yetkileri çerçevesinde gerçekleşir.

Teknik Takip ve Fiziki Takip

Fiziki Takip Tutanağının ve Teknik Takip Kararının Delil Değeri

Fiziki takip faaliyetleri, kolluk tarafından fiziki takip tutanağı altında belgelenir. Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır ve duruşma aşamasında tarafların tartışma ve itiraz hakkını korur. Aynı şekilde, teknik takip kararına dayalı olarak yapılan fiziki takip, koruma tedbiri olduğundan hukuki süreçler içinde delil olarak kullanılabilir. Ancak, bu süreçlerin yasalara uygunluğu önemlidir ve hukuka aykırı bir teknik takip kararı, elde edilen delillerin değerini azaltabilir.

Teknik Takip ve Fiziki Takip Süresi ve Şartları

Fiziki takip, özel bir süreyle sınırlanmamıştır, ancak makul bir süre içinde sınırlanmalıdır. Teknik takip ise belirli sürelerle sınırlıdır. Örneğin, iletişimin tespiti için verilen karar en fazla iki ay içindir ve bu süre bir ay daha uzatılabilir. Ayrıca, teknik araçlarla izleme için verilen karar en fazla üç haftalık bir süreye sahiptir ve bu süre bir hafta daha uzatılabilir.

Teknik Takip Kararı Şartları

Her iki takip yöntemi için ortak şartlar arasında, işlenmekte olan suçun somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri, delil elde etme imkanlarının başka yollardan mümkün olmaması ve savcılık veya hakim kararı yer almaktadır. Teknik takip tedbirleri, belirli suçlar ve suçlu şüpheleri doğrultusunda yasal koşulların varlığı durumunda uygulanabilir.

Teknik Takip ve Fiziki Takip Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve teknik takip ve fiziki takip suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!