Faaliyetlerimiz

Teknik Araçlarla İzleme

İstanbul ceza avukatı kadromuz teknik araçlarla izleme ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Teknik Araçlarla İzleme Nedir?

Teknik araçlarla izleme, halk arasında “teknik takip” olarak bilinen bir hukuki koruma tedbiridir. Bu tedbir, şüpheli veya sanığın kamuya açık alanlardaki faaliyetlerinin ve işyerinin izlenmesi, ses veya görüntü kaydına alınmasını içerir (CMK m.140). Uygulamada “ortam dinlemesi” veya “teknik takip” terimleri de kullanılmaktadır ve genellikle Yargıtay tarafından teknik araçlarla izleme koruma tedbirini ifade etmek üzere kullanılır.

Teknik araçlarla izleme, belirli suçlarla ilgili soruşturmalar sırasında, suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka delil elde etme imkanlarının yetersiz olması durumunda uygulanabilir. Bu tedbir, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerinin ve işyerinin teknik araçlarla izlenmesini içerir. Ancak, bu izleme tedbiri konutta uygulanamaz, sadece işyerinde ve kamuya açık alanlardaki faaliyetler için geçerlidir.

Teknik araçlarla izleme sırasında, şüpheli veya sanığın fiziken takip edilmesi de mümkündür. Bu durumda fiziki takip tutanağı düzenlenir. Ancak, “fiziki takip” terimi, genellikle kolluğun genel yetkileri kapsamında yapılan faaliyetleri ifade eder ve teknik araçlarla izleme ile karıştırılmamalıdır.

Teknik araçlarla izleme, Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun (CMK) 140. maddesi ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanır. Süresi genellikle üç haftadır, ancak gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir. Örgütlü suçlarla ilgili olarak işlenen suçlarda ise hâkim tarafından her defasında bir haftayı geçmemek üzere toplam dört haftaya kadar uzatılabilir. Eğer aynı anda teknik araçlarla izleme ve gizli soruşturmacı görevlendirilirse, süreler bir kat artırılarak uygulanır.

Teknik Araçlarla İzleme

Teknik Araçlarla İzleme Tedbiri

Teknik araçlarla izleme tedbirinin alınabilmesi için suçun işlendiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka yollarla delil elde etmenin mümkün olmaması gerekmektedir. Tedbirin uygulanması için savcılık veya hâkim kararı alınmalıdır. Kararda, izlemenin hangi suçla ilgili olduğu, hangi tarihler arasında geçerli olacağı, kuvvetli şüphe sebeplerinin somut delillere dayandığı gibi bilgiler bulunmalıdır.

Ayrıca, teknik takip sırasında elde edilen kayıtların süresi dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi durumunda kayıtların derhal imha edilmesi gerekmektedir.

Teknik araçlarla izleme tedbirinin adil bir yargılama hakkını ihlal etmemesi için tanık olarak dinleyen kolluğun kimliği saklı tutulabilir. Bu durumda, tanığın kimliği Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir.

Teknik araçlarla izleme tedbiri, belirli suçlarla ilgili soruşturmalar sırasında kullanılan bir koruma tedbiridir. Bu tedbirin uygulanabilmesi için belirli şartların gerçekleşmesi ve hâkim veya savcı kararı alınması gerekmektedir.

Teknik Araçlarla İzleme Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve teknik araçlarla izleme ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!