Faaliyetlerimiz

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi

İstanbul ceza avukatı kadromuz tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya nakletme suçu, toplum güvenliğini tehlikeye atan maddelerin bir yerden başka bir yere taşınması, saklanması, satılması veya üretilmesini cezalandıran bir suçtur. Örneğin, bir kişinin işyerinde cam şişelere benzin ve fitil koyarak molotof kokteyli yapması, tehlikeli madde bulundurma suçunu oluşturabilir.

Bu suç, Türk Ceza Kanunu‘nun “Topluma Karşı Suçlar” bölümünde, “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlığı altında TCK m.174’te yer almaktadır. Suç, önemli miktarda tehlikeli maddelerin toplumun genel güvenliğini tehlikeye atmasını cezalandırmaktadır.

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma, El Değiştirme veya Nakletme Suçunun Unsurları

  • Suçun madde konusu, tehlikeli maddelerdir. Bu maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya nakledilmesi suçu oluşturur. Ancak, yetkili makamlardan gerekli izin alınmışsa suç işlenmemiş sayılır.
  • Tehlikeli maddeler, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalıklara yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeleri içerebilir.
  • Suç, tehlikeli maddeleri imal etme, ithal etme, ihraç etme, bir yerden diğer bir yere nakletme, muhafaza etme, satma, satın alma veya işleme gibi seçenekli eylemlerden birinin gerçekleşmesiyle işlenir.
  • Suçun işlenmesi için örgütlenmiş bir grup varsa, ceza artırımı söz konusu olabilir.

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma, El Değiştirme veya Nakletme Suçunun Cezası

  • Yetkili makamlardan izin almadan tehlikeli maddeleri imal etme, ithal etme, ihraç etme, nakletme, muhafaza etme, satma, satın alma veya işleme suçu işleyen kişi, dört ila sekiz yıl arasında hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilir.
  • Bu suçu örgüt faaliyeti çerçevesinde işleyen kişilere verilecek ceza bir kat artırılabilir.

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma, El Değiştirme veya Nakletme Suçunun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

  • Bu suç, şikayete tabi olmayan suçlar arasındadır. Dolayısıyla, suçtan şikayet edilmesi zorunlu değildir ve herhangi bir şikayet süresi yoktur.
  • Suçun dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıldır.

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya El Değiştirme Suçunda Görevli Mahkeme

  • Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme suçuyla ilgili yargılama, asliye ceza mahkemesi tarafından yapılır.
  • Ancak, suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yargılama ağır ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!