Faaliyetlerimiz

Takdiri İndirim (İyi Hal İndirimi)

İstanbul ceza avukatı kadromuz takdiri indirim ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Takdiri indirim, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun 62. maddesinde düzenlenmiş olup, yaygın olarak “iyi hal indirimi” olarak bilinir. Hakim, takdiri indirim uygulayıp uygulamama konusunda takdir hakkına sahiptir, ancak bu hakkını yasalara ve olayın özüne uygun bir şekilde kullanmak zorundadır.

Yargılamayı yapan hakim, takdiri indirim uygulanması için sadece aşağıdaki nedenleri göz önünde bulundurabilir (TCK m.62/2):

 1. Failin Geçmişi:
  • Failin önceki suç geçmiği.
 2. Failin Sosyal İlişkileri:
  • Failin toplum içindeki ilişkileri.
 3. Failin Pişmanlığı:
  • Fiilin işlenmesinden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlık davranışları.
 4. Cezanın Geleceği Üzerindeki Olası Etkiler:
  • Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri.

Ancak, duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlar takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz. Takdiri indirim uygulanmaması durumunda mahkeme kararında gerekçe belirtilmelidir. Uygulandığında ise hangi nedenlerin temel alındığı belirtilmelidir (TCK m.62/2).

Takdiri indirim nedenleri, 7406 sayılı yasa ile belirlenmiş olup, yukarıda sıralanan dört madde dışında herhangi bir gerekçeyle takdiri indirim uygulanması kanuna aykırıdır.

Takdiri İndirim

Takdiri İndirim Oranı ve Hesaplanması

Takdiri indirim uygulanması durumunda, ceza indirim oranları kanunda açıkça belirlenmiştir:

 1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis cezasına hükmedilir.
 2. Müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezasına hükmedilir.
 3. Diğer süreli hapis ve adli para cezalarının altıda birine (1/6) kadarı indirilir (TCK m.62/1).

Örneğin, 6 yıl süreli hapis cezasına mahkum edilen sanığın cezası, 1/6 oranında takdiri indirim uygulandığında 5 yıla düşecektir.

İyi hal ceza indirimi (takdiri indirim), cezanın belirlenmesi prosedürüne uygun olarak süreli hapis cezası veya adli para cezası miktarı üzerinden 1/6 oranında yapılır. Suçun karşılığı olarak belirlenen temel cezada tüm arttırım ve indirimler yapıldıktan sonra kalan ceza miktarı üzerinden en son 1/6 oranında iyi hal indirimi (takdiri indirim) uygulanır.

Takdiri indirim, yargı sisteminde suçlu tarafın davranışlarına ve durumuna bağlı olarak cezanın adil bir şekilde belirlenmesini sağlayan önemli bir ceza hukuku kavramıdır.

Takdiri İndirim Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve takdiri indirim ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!