Faaliyetlerimiz

Suçluların İade (Geri Verilmesi) Şartları

İstanbul ceza avukatı kadromuz Suçluların İade Şartları ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Suçluların iadesi şartları, yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında adli süreç başlatılan veya ceza alan bir yabancının, talep eden ülkenin isteği üzerine, bu ülkeye iade edilmesini ifade eder. Bu süreç, uluslararası adli işbirliği kapsamında gerçekleşir ve belirli şartlara bağlıdır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, suçluların iadesi yalnızca yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir. Herhangi bir ülke, kendi vatandaşını iade etmez ve gerektiğinde kendi yargı sistemine tabi tutar. Ancak, uluslararası hukuk genel bir ilke olarak, hiçbir devlet vatandaşını yargılamak üzere başka bir ülkeye iade etmez.

Suçluların iadesi Türkiye’de 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu‘nun 10. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu kanun, suçluların iadesi için gerekli şartları ve süreçleri belirler. Türkiye ayrıca Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS) ve Ek 2 Nolu Protokolü imzalayarak bu konuda uluslararası sözleşmelere de taraf olmuştur.

Suçluların İade Şartları

Suçluların iadesi talebi, soruşturma veya kovuşturma aşamasında üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar için kabul edilebilir. Kesinleşmiş mahkumiyet kararları için ise cezanın en az dört ay hapis cezasını içermesi gerekmektedir. Birden fazla suçla ilgili ise, bazı suçların cezası bu sürelerin altında olsa bile birlikte iade talebi konusu yapılabilir.

İade talebinde bulunan birden fazla devlet olduğunda, hangi talebin öncelikli olduğu Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu belirlemede suçların ciddiyeti, işlendiği yer ve kişinin vatandaşlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

İade talebi kabul edildiğinde, iade edilen kişi sadece talep edilen suçlarla ilgili olarak yargılanabilir veya mahkumiyet kararları infaz edilebilir. Ancak, Türkiye’de başka bir suçtan dolayı adli süreç veya hapis cezası bulunması durumunda iadenin ertelenmesine karar verilebilir.

Suçluların iadesi sürecinde, kişinin haklarını korumak adına çeşitli koruma tedbirleri alınabilir. Bu tedbirler arasında yakalama, gözaltına alma, tutuklama ve arama gibi önlemler bulunur. Ayrıca, kişinin tutukluluğu sürecinde belirli aralıklarla durumunun gözden geçirilmesi sağlanır ve tutukluluk süresi belirli koşullar altında sınırlandırılır.

İadesi talep edilen kişi hakkında önceki Türkiye’de verilmiş mahkumiyet veya beraat kararı bulunması, kişinin Türk vatandaşı olması, siyasi suçlar veya insan onuruyla bağdaşmayan cezalar gerektiren suçlar için iade talebinin reddedilmesine neden olabilir. Ayrıca, kişinin yaş, evlilik durumu veya uzun süredir Türkiye’de bulunması gibi özel koşullar da iade talebinin reddedilmesine yol açabilir.

İade süreci, ağır ceza mahkemeleri tarafından yürütülür ve karar verilir. Bu kararların uygulanması için Adalet Bakanlığı, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından görüş alır ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunar. İade talebi kabul edilen kişi, belirlenen tarihte teslim alınmazsa, koruma tedbirleri kaldırılabilir ve kişinin serbest bırakılması gündeme gelebilir.

Suçluların İade Şartları Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve suçluların iade şartları ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!