Faaliyetlerimiz

Sözleşme Hukuku Avukatı

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul sözleşme hukuku avukatı olarak ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir.

İstanbul sözleşme hukuku avukatı ekibimiz sözleşme hukuku açısından niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda çok deneyimlidir.

Avukatımız müvekkillerimiz tarafından talep edilen sözleşmeleri yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlayabilmekte ve müvekkillerimin tarafı olduğu sözleşmeleri müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde tekrardan düzenleyebilmekte ve değişiklik önerileri getirebilmektedirler.

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatıyız

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı

Avukatlarımız ticari avukat nitelikleriyle şirketler hukuku avukatı işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar.

Ayrıca birleşme ve devralmalar avukatı olarak birleşme ve devralma işlemleri ve sözleşme hukuku avukatı olarak her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi, incelenmesi ve kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleriyle kurumsal müvekkillerimizin hizmetindedir.

Sözleşme Nedir, Nasıl Yapılır?

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı Sözleşme Nedir, Nasıl Yapılır?

Sözleşme, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan ve karşılıklı, birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan anlaşmadır. Sözleşmeler sözlü şekilde yapılan sözleşme, adi şekilde yazılı sözleşme ve resmi şekilde yazılı sözleşmeler olmak üzere üç şekilde yapılır.

Sözlü yapılan sözleşmeler uygulamada çok az görülen sözleşme türleridir. Çünkü ispatı zordur ve taraflar herhangi bir uyuşmazlık durumunda sıkıntıya düşmemek için genel olarak sözlü sözleşme şekline başvurmazlar.

Sözleşme Düzenlenirken Şekil Şartına Uyulmamasının Sonucu Nedir?

Kanunda yazılı veya resmi yazılı şekil şartına tabi tutulan sözleşmelerin mutlaka bu aranan şekle uygun bir biçimde yapılması gerekmektedir. Aksi halde, bu hukuki işlem hiçbir hüküm doğurmaz, batıl yani geçersizdir.

Kökleri Roma Hukukuna değin uzanan sözleşme hukuku ülkemizde Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenir.

Sözleşme Hukuku günümüz dünyasında önemi gittikçe artan ve günlük hayatta daha sık karşılaştığımız hukuki bir ilişki türüdür. Ekonomik ve sosyal hayatın önemli bir parçası haline gelmiş olan sözleşmeler doğru yorumlanmadığında veya hazırlanmadığında hukuksal sıkıntılar baş gösterir ve tarafların aleyhine etkilerde bulunur.

Bu sebeple sözleşmeler hukuku konusunda uzman olan bir avukat ile çalışmak sizin için sözleşmelerden kaynaklanan pürüzlerle karşılaşmamanız demek olacaktır. Ülkemizde ve dünyada en sık karşılaşılan sözleşme türleri aşağıdadır.

Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı

Günlük hayatta en çok kullanılan sözleşmelerden birisi olan satış sözleşmesi basit tabirle; satıcının mülkiyetinde bulundurduğu veya kendi ürettiği bir malı satması ve alıcının da bu malı satın alması konusunu düzenleyen sözleşme türüdür.

Tanımdan da anlaşıldığı üzere satış sözleşmesi iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Yani satıcının, satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğini alıcıya devretme borcu söz konusuyken; satış bedelini talep etme açısından alacaklıdır.

Aynı şekilde alıcının, satış parasını satıcıya ödeme borcu bulunurken; malın mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep etmek bakımından alacaklı konumdadır.

Son dönemlerde gelişen ticari faaliyetler sonucu, satış sözleşmeleri de bu ticaret hayatının ihtiyaçlarına paralel olarak şekillenmeye başlamıştır. Dolayısıyla ticari satış sözleşmeleri ile tüketici sözleşmesi niteliğindeki satış sözleşmelerinin toplumdaki yeri yadsınamaz hale gelmiştir.

Franchising

Franchising Sözleşmeleri

Franchise verenin sözleşme bedeli karşısında, Franchise alan bağımsız işletmeciye; belirli süre, koşul ve sınırlar içerisinde markasını, işletme adını, ticari teknik bilgi, beceri ve sistemini kullanım için paylaştığı sürekli ve uzun vadeli bir ticari ilişki türüdür.

Ülkemizde çoğunlukla fast-food şirketleri, benzin istasyonları gibi firmalar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Franchise sözleşmesinin temelini oluşturan esaslı unsurların varlığı, sözleşmenin hukuka uygunluğunun sağlanması için önem arz eder.

Tarafların yükümlülük ve haklarını bilmesi ve bu doğrultuda davranmaları ve ayrıca taraflar arasında yaşanması muhtemel ihtilaflarda ve hak kaybının olmaması adına sözleşmenin uzman avukatlar tarafından hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Joint Venture

Hukuken ve iktisadi olarak birbirinden bağımsız tüzel veya gerçek kişilerin, müşterek bir amaç altında bir ticaret ortaklığı kurarak ya da kurmaksızın kar elde etme amacıyla bir sözleşme altında bir araya gelmeleridir.

Bu sözleşme çerçevesinde bir araya gelen kişiler, sözleşmenin kapsadığı o faaliyetin rizikolarını müteselsilen üstlenir ve sorumluluk altına girerler. Şirketlerin yeni pazarlara girme, rekabet üstünlüğü sağlama gibi istekleri sonucu bu tip sözleşmeler son dönemde sık kullanılır hale gelmiştir.

Hukuk büromuz, bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren, değişik ülkelerden yabancı şirketler ile Türkiye’deki ortakları arasında birçok Joint Venture sözleşmeleri hazırlamıştır ve bu konuda uzman kadrosuyla birlikte hizmet vermeye devam etmektedir.

Ticari Sözleşmeler

Ticari Sözleşmeler İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı

Joint-venture (Ortak Girişim) sözleşmeleri, uluslararası müvekkilleri olan Akkaş Hukuk Bürosu’nun etkin çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bunun dışında büromuzun; hisse devri, franchising, leasing, acenta ve distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin uygulanması hususunda son derece özenli çalışmaları mevcuttur.

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Mal Alımı Sözleşmeleri
 • Uluslararası dağıtım sözleşmeleri
 • Joint Ventures
 • Franchise Sözleşmeleri
 • Acenta Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Lisans Sözleşmeleri
 • İş Sözleşmeleri
 • Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

İstanbul Sözleşme Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul sözleşme hukuku avukatı olarak ticari sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir.

Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul sözleşme hukuku avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!