Faaliyetlerimiz

Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma

İstanbul ceza avukatı kadromuz sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre, sahte belge düzenleme veya kullanma suçunun unsurları titizlikle değerlendirilmelidir. Bu suç, vergi kaçakçılığı ve haksız kazanç elde etme amacıyla vergi belgelerinin sahteciliğiyle ilgili önemli bir hukuki kavramdır. Vergi kayıplarına neden olan bu suç, Vergi Usul Kanunu’nda özel bir düzenlemeyle ele alınmıştır.

Sahte Belge Düzenleme Suçu: Unsurlar ve Cezası

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesine göre, sahte belge düzenleme suçu, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgeyi içerir. Özellikle vergi belgelerinde sahteciliğin amacı, vergi ödememek veya az vergi ödemek suretiyle haksız kazanç elde etmektir. Sahte belge düzenleme suçunun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasını içerir.

Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçu: Unsurlar ve Cezası

Vergi Usul Kanunu’nun 359/a-2 maddesine göre, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme suçu, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgeyi içerir. Bu suçun cezası 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını içerir.

Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Arasındaki Fark

Sahte belge düzenleme suçu, gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde bunların varmış gibi düzenlenmesini içerirken, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge suçu, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgeyi içerir.

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi

VUK 359. maddeye göre, verginin ziyaa uğratılması durumunda etkin pişmanlık ceza indirimi uygulanabilir. Bu, tarh edilen vergi ve cezaların belirli oranlarda indirilmesini sağlar.

Zincirleme Suç Hükümleri

Sahte belge düzenleme veya kullanma suçlarının birden fazla takvim yılı içinde işlenmesi durumunda, Türk Ceza Kanunu‘nun zincirleme suç hükümleri uygulanır. Bu durumda, ceza oranı artabilir.

Adli Para Cezası, Erteleme ve HAGB

Hapis cezası 2 yıl veya altında ise, adli para cezasına çevrilebilir. Ayrıca, hüküm açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) veya cezanın ertelenmesi mümkündür.

Dava Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

Sahte belge suçu için olağan dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu suçlar, asliye ceza mahkemelerinde yargılanır.

Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!