Faaliyetlerimiz

Nitelikli Hırsızlık Suçu Unsurları Cezası

Ceza avukatlarımız nitelikli hırsızlık suçu, unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Nitelikli Hırsızlık Suçu, Unsurları, Cezası

Hırsızlık suçunun kanunda sayılan hal ve durumlar altında işlenmesi nitelikli hırsızlık suçunu oluşturur. Hırsızlık suçunun nitelikli hali hükmolunacak cezanın artırımını gerektirir.

Hırsızlık Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Madde 142 Birinci Fıkrada Düzenlenen Haller

Hırsızlık suçunun;

 • Kime ait olursa olsun, kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmesi
 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi
 • Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi
 • Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında işlenmesi
 • Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
 • Elektrik enerjisi hakkında işlenmesi

Madde 142 İkinci Fıkrada Düzenlenen Haller

Hırsızlık suçunun; Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak işlenmesi

 • Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi
 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak işlenmesi
 • Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle işlenmesi
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi
 • Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat
 • Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında işlenmesi
 • Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi

Madde 142 Üçüncü Fıkrada Düzenlenen Haller

 • Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi

Madde 143’te Düzenlenen Nitelikli Hırsızlık Suçu

 • Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi de hırsızlık suçunun nitelikli hallerinden biridir.

Madde 144’te Düzenlenen Nitelikli Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçunun;

 • Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
 • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halleri de hırsızlık suçunun nitelikli halleri olarak düzenlenmiştir.

Nitelikli Hırsızlık Suçunda Mağduru

Kanun koyucu nitelikli hırsızlık suçunda mağdur olabilmek için herhangi bir özel nitelik öngörmediğinden hırsızlık suçunun nitelikli hali her kişiye karşı işlenebilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçunda Fail

Kanun koyucu yine kanunu düzenlerken fail olmak için herhangi bir özel nitelik belirlemediğinden hırsızlık suçunun düzenlenen nitelikli hallerinin şartlarını yerine getirerek işleyen herhangi bir kimse bu suçun faili olabilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçunda Ceza

Nitelikli hırsızlık suçunda kanunda düzenlenen 1.fıkra kapsamındaki hallerde uygulanacak ceza 2 yıldan 5 yıla kadar, 2. Fıkra kapsamındaki hallerde uygulanacak ceza 3 yıldan 7 yıla kadar, 3. Fıkra kapsamındaki halde ise ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, on beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Madde 143 kapsamında işlendiğinde verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.

Madde 144 kapsamındaki haller ise daha az cezayı gerektiren haller olmakla birlikte, ilgili hallerde 2 aydan 1 yıla kadar cezaya hükmolunur.

Nitelikli Hırsızlık Suçunda Korunan Hukuki Değer

Her ne kadar hırsızlık suçunda asli olarak korunan hukuki değer Anayasamızın 35. Maddesinde düzenlenen malvarlığının korunması olsa da nitelikli hallerin düzenlendiği durumlara bakıldığında huzur ve güvenliğin korunmasının da korunan hukuki değerlerden biri olduğu söylenebilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçunda Görevli Mahkeme

Nitelikli hırsızlık suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan yetki kuralları gereği, suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

Nitelikli Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık

TCK 168. Madde hükmü uyarınca hırsızlık suçunda oluşan malvarlığı zararı karşılandığı takdirde suçu işleyen fail kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmektedir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu Unsurları Cezası

Nitelikli Hırsızlık Suçu, Unsurları, Cezası için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ceza avukatı kadrosu cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve nitelikli hırsızlık suçu, unsurları, cezası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!