Faaliyetlerimiz

Nefret ve Ayırımcılık Suçları: Unsurlar, Cezalar ve Hukuki Süreç

İstanbul ceza avukatı kadromuz nefret ve ayırımcılık suçları ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Nefret ve ayırımcılık suçları, bireyler arasında hukuka aykırı ayırımlar yapılması sonucu ortaya çıkan ciddi suçlardır.

Suçun Maddi Unsurları

Bu suçlar, taşınır veya taşınmaz malın satılmaması, devredilmemesi, hizmetin icra olunmaması, işe alınma veya alınmama, besin maddelerinin verilmemesi, kamuya arzedilen bir hizmetin yapılmasından kaçınılması gibi olumsuz eylemleri içerir. Bu hareketler, özellikle kişinin kökeni, cinsiyeti, aile durumu, örf ve âdetleri, felsefi inançları, etnik grup, ırk, din veya mezhebe dayalı olarak gerçekleştirilirse suç oluşur.

Suçun Nefret Temeline Dayalı Tanımı

6529 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, suçun başlığına nefret ibaresi eklenmiş ve suçun nefrete dayalı ayırımcılık olduğu vurgulanmıştır. Suç, sadece doğrudan kastla ve nefret saikiyle işlenebilen bir suç olarak tanımlanmıştır.

Ayırımcılık Sebepleri ve Değişiklik

Ayırımcılık sebepleri, kanundaki değişiklikle özellikle 3. maddeye uyumlu hale getirilmiş ve suçu oluşturan seçimlik hareketler net bir şekilde belirlenmiştir. “Ve benzeri sebeplerle” ibaresi çıkarılmış, suçun daha belirgin ve anlaşılır olması amaçlanmıştır.

Nefret ve Ayırımcılık Suçları

Adli Para Cezası, Erteleme ve HAGB

Nefret ve ayırımcılık suçu için hükmedilen hapis cezası, 1 yıl veya altında ise adli para cezasına çevrilebilir. Hüküm açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi gibi alternatif yaptırımlar da uygulanabilir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Nefret ve ayırımcılık suçu, şikayete tabi olmayan bir suçtur ve resen soruşturulur. Herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Uzlaşma, bu suç kapsamında mümkün değildir. Asliye ceza mahkemesi, nefret ve ayırımcılık suçlarının yargılamalarında yetkilidir.

Soruşturma Aşamasında Kamu Davasının Erteleme

Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı da mümkündür.

Nefret ve ayırımcılık suçları, toplumsal barışa zarar veren ciddi suçlardır. Bu suçların etkili bir şekilde soruşturulması ve cezalandırılması, hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesini gerektirir.

Nefret ve Ayırımcılık Suçları Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve nefret ve ayırımcılık suçları ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!