Faaliyetlerimiz

Mükellefiyetin Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Dayalı Terk Edilmesi

Mali sistemlerin vazgeçilmez bir parçası olan vergiler, devletlerin gelirlerini oluşturmanın temel bir yolunu temsil eder. Vergi hukuku, bu gelirlerin toplanması, yönetilmesi ve dağıtılmasıyla ilgili kritik bir hukuki alanı oluşturur. İstanbul vergi hukuku avukatı kadrosu vergi mahkemelerinde dava açılması sürecinde müvekkillerimize avukatlık hizmiti vermekteyiz.

Konu Başlıkları

Vergi Uyum Seviyelerine Yönelik Analiz ve Değerlendirme Çalışmaları

Mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri, mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi kriterler dikkate alınarak analiz ve değerlendirme yapılır. Sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefler, vergi incelemesine sevk edilir ve yoklama yapılır.

Terk Edilen Mükellefiyet Kaydı ve Yeniden Tesis Prosedürleri

Yoklama sonrasında vergi dairesi, mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna dair bir görüş bildirir. Vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin edilir ve mükellefe bildirilir. Terkin tarihinden itibaren bir ay içinde belirlenen teminat tutarının %10’u kadar teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla mükellefiyet yeniden tesis edilir.

İşe Başlama Bildirimleri ve Teminat Şartları

Terkin edilen mükellefler ile bunlarla ilişkili olan kişilerin işe başlama bildiriminde bulunmaları durumunda, mükellefiyetin tesis edilebilmesi için vergi borçlarının tamamının ödenmiş ve belirlenen teminatın verilmiş olması gereklidir.

Belge Düzenleme Zorunlulukları ve Elektronik Belgeler

Mükellefiyeti yeniden tesis edilenlerin düzenlemesi gereken belgelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenenlerin elektronik ortamda düzenlenmesi zorunludur. Kağıt olarak düzenlenmesi durumunda bu belgeler geçersiz kabul edilir.

Mükellefiyetin Terk Edilmesi

İnceleme Sonuçlarına Göre Teminat İadesi veya İşlem Tesis Edilmesi

Yapılan inceleme sonucunda mükellefin sahte belge düzenleme amacıyla münhasıran mükellefiyet tesis ettiği veya başka bir ticari, zirai veya mesleki faaliyeti olduğu tespit edilir. Bu duruma göre teminat iadesi yapılır veya ilgili hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

Teminat İadesi ve Uygulama Esasları

Teminatların iadesi veya eksiklerin tamamlanması durumunda ilgili hükümler uygulanır. Eksilen teminat tamamlatılırken 153/A maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki hükümler dikkate alınır.

İstanbul’da Vergi Avukatı için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması sürecinde müvekkillerimize avukatlık hizmiti vermekteyiz.

Avukatlarımız vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul vergi hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!