Faaliyetlerimiz

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu mirasçılık belgesinin iptali davası, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Kişilerin yaşam süreleri boyunca edinmiş olduğu malların öldükten sonra ne olacağı hususu Miras Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır. Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mirasının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır.

Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda miras bırakanın malları üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denmektedir. Bu kişilerin kimler olacağı; miras bırakanın ölmeden önce düzenleme yapmış olup, olmamasına göre değişebilmektedir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Bir kimsenin ölümünden sonra arkasında bırakmış olduğu mirasın kimlere ve ne oranda kaldığını gösteren, kişilerin ölen kimsenin mirasçısı olduğunu gösteren belgeye Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) denmektedir. Bu mirasçılık belgesi yasal mirasçı veya atanmış mirasçılardan herhangi birinin talebi üzerine mahkeme aracılığıyla dava açılarak Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabileceği gibi, noter vasıtasıyla da edinilebilmektedir.

Mirasçılık Belgesinin Doğru Olduğu Hususu Bir Karinedir

Mirasçılık belgesinin doğru olduğu hususu bir karinedir. Yani aksi ispat edilinceye kadar belgede yer alan kişilerin mirasçı olduğu kabul edilmektedir. Ancak bunun aksi düşünülüyorsa yani mirasçılık belgesinde bir takım yanlışlıkların olduğu, mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıların ve/veya bunların miras paylarının tam ve doğru bir şekilde gösterilmediği düşünülüyorsa, mirasçılık belgesinin iptalinin istenmesi gerekmektedir.

Mirasçılık belgesinin iptaliMirasçılık Belgesinin İptali Davasının açılması yoluyla istenmektedir. Bu dava ile; bir takım yanlışlıklar bulunan, gerçeğe aykırı bilgiler içeren mirasçılık belgesinin iptali amaçlanmakta olup, davanın talep kısmında sadece mirasçılık belgesinin iptali istenebileceği gibi, mirasçılık belgesinin iptaline ek olarak yeniden mirasçılık belgesinin düzenlenmesi de istenebilmektedir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası hasımlı dava (yani karşı tarafı olan dava) türlerindendir. Dolayısıyla belgenin yanlış olduğunu düşünen kişi tarafından diğer tüm mirasçılara karşı açılması gerekmektedir. Bu davada davacı taraf; mirasçı olabileceği gibi, iptali istenen mirasçılık belgesine göre mirasçı olmayan ancak mirasçı olması gerektiğini düşünen kişi de olabilir.

Bu dava her türlü delille ispat edilebilmektedir. Dolayısıyla mahkeme davanın açılması ile birlikte tüm delilleri inceleyecek, davacı ve davalının iddia ve savunmaları ile bunların gösterdikleri deliller inceleyecek, gerekirse davalı mirasçıları dinleyecek ve ona göre kararını verecektir.

Mirasçılık belgesinin doğru olduğu aksi karşı tarafça ispat edilinceye kabul edildiği için, bu belgenin geçersizliği her zaman ileri sürülebilmektedir. Yani bu dava herhangi bir süreye tabi olmadan her zaman açılabilmektedir. Ayrıca bu dava da görevli mahkeme zannedilenin aksine Sulh Hukuk Mahkemeleri değil Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Yetkili mahkeme ise vefat eden kişinin en son yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve mirasçılık belgesinin iptali davası avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

error: Content is protected !!