Faaliyetlerimiz

Marka Hakkına Tecavüz Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz marka hakkına tecavüz suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Marka hakkına tecavüz suçu, Türkiye’de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun 30. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu suçun unsurları ve hukuki süreci şu şekildedir:

Suçun İşlenmesi ve Tüzel Kişiler

 • Marka hakkına tecavüz suçu, genellikle gerçek kişiler tarafından işlenir. Tüzel kişiler, bu suçtan dolayı cezalandırılamazlar. Ancak, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilir, yani marka hakkına tecavüz eden tüzel kişiye ait malvarlığına el konulabilir veya izni iptal edilebilir.

Mağdur ve Şikayet Hakkı

 • Marka hakkına tecavüz suçu mağdurun marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz edilmesiyle ortaya çıkar. Mağdur, marka sahibi olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu kişilere, marka hakkına tecavüz edilmesi durumunda şikayet hakkı tanınmıştır.

Kasten İşlenme ve Markanın Tescilli Olması

 • Suç kasten işlenen bir suçtur. Fail, marka hakkına tecavüz eden fiilleri bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir.
 • Markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır. Marka sahibi, markasını Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ettirmelidir. Tescil edilmemiş marka hakkına tecavüz suçunu oluşturmaz.

İktibas ve İltibas Suretiyle Tecavüz

 • Marka hakkına tecavüz suçları, iktibas veya iltibas suretiyle gerçekleşir.
 • İktibas, markanın aynen taklit edilmesidir. İltibas ise, asıl markayı karıştırmaya yönlendirecek şekilde benzerlik içerir.

Suçun İşlenme Şekilleri

 • Suç, mal üretme, satışa arz etme, satma, ithalat, ihracat, satın alma, bulundurma, nakletme veya depolama gibi ticari faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir.

Cezai Yaptırımlar

 • Marka hakkına tecavüz suçu işleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilir. Bu ceza, marka hakkına tecavüz edilen malın miktarı veya değeri dikkate alınarak belirlenir.

Adli Para Cezası ve Hapis Cezasının Çevrilmesi

 • Hapis cezası, belirli durumlarda adli para cezasına çevrilebilir. Adli para cezası, bir miktar para ödemenin öngörüldüğü bir ceza türüdür.
Marka Hakkına Tecavüz Suçu ve Cezası

Etkin Pişmanlık

 • Fail, işlediği suçtan pişmanlık duyarak marka hakkına tecavüz ettiği malın üretimini veya satışını durdurabilir. Etkin pişmanlık durumunda ceza indirimi uygulanabilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Erteleme

 • Mahkeme, belirli koşullar altında hükmün açıklanmasını geri bırakabilir veya hapis cezasını belirli bir süre erteleyebilir. Bu durumlar genellikle suçlunun pişmanlık göstermesi ve mağdurun zararının giderilmesi durumunda geçerlidir.

Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaşma

 • Mağdurun şikayet hakkı bulunmaktadır. Suçtan zarar gören marka sahibi, şikayet hakkını kullanabilir.
 • Marka hakkına tecavüz suçlarında dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
 • Uzlaşma, suçlunun ve mağdurun anlaşmasıyla gerçekleşen bir çözüm yoludur.

Görevli Mahkeme

 • Marka hakkına tecavüz suçları, özel mahkeme statüsünde olan Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde yargılanır.

Bu unsurlar ve hukuki süreç, marka hakkına tecavüz suçuyla ilgili genel bir çerçeveyi oluşturur. Ancak, somut durumlar ve detaylar göz önüne alınarak hukuki süreç uygulanır. Hukuki konularda profesyonel bir hukuk danışmanına başvurmak, daha spesifik ve güncel bilgi almak için önemlidir.

Marka Hakkına Tecavüz Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve marka hakkına tecavüz suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!