Faaliyetlerimiz

Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Marka Hakkına Karşı Suçlar avukatı kadrosu fikri ve sınai mülkiyet davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Marka Hakkına Karşı Suçlar Nedir?

Marka Hakkına Karşı Suçlar, bir nesnenin ve özellikle ticari malların tanıtılmasına, benzerlerinden ayırt edilmesine yarayan işaretlerdir. Bu işaretlerin içerisine sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler, ve malların veya ambalajların biçimi dahil olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda marka hakkına tecavüz sayılan fiiller şu şekilde belirtilmiştir; marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, taklit yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak, marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek fiilleri Sınai Mülkiyet Kanunu’nda marka hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında sayılmıştır.

Marka Hakkına Karşı İşlenen Suçlar

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda marka hakkına tecavüz sayılan fiillerin sayılmasından sonra cezai hükümlere yer vermiştir. Başkasına ait marka hakkına iktibas ve iltibas suretiyle yukarıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi ile mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Marka Kopyalamanın Cezası

Marka korumasını haiz bir markayı mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Bir markanın tescilli olduğu genel olarak kabul uluslar arası alanda kabul gören ® işareti ile gösterilir. Bu suçun oluşabilmesi için markanın söz konusu mal veya ambalajların üzerinde bulunmasının hukuka uygun olması gerekmektedir.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka üzerinde devir, lisans veya rehin vermek suretiyle işlemlerde bulunan kişi ise iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması gerekmektedir. Türkiye’de tescilli olmayan bir marka hakkına yukarıda sayılan fiillerin meydana getirilmesi sebebiyle ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacaktır. Açıklanan bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan suçların bir ticaret şirketinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunabilecektir. Şirketler hakkında öngörülen güvenlik tedbirlerinden biri ve en önemlisi ise faaliyet izninin iptalidir.

Bir cezasızlık sebebi olarak, markanın taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu surette üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

  • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurusu
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım başvurusuna itiraz
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım yenileme ve devir
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım adres ve ünvan değişikliği
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım rehin, lisans ve haciz
  • Marka, patent, faydalı model, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

Marka Hakkına Karşı Suçlar İçin Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve Marka Hakkına Karşı Suçlar Avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!