Faaliyetlerimiz

Marka Başvuru ve Tescili

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu marka başvuru ve tescili avukatı kadrosu marka başvuru ve tescili ve marka iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Marka Avukatı ekibimiz marka hukuku ve marka davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde; marka, patent, tasarım başvurusu ve tescili, marka patent başvurusuna itiraz, marka devri, markada isim ve adres değişikliği, marka ihlali işlemlerinin takip edilmesi, marka rehini, marka lisansı ve haczi, ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Avrupa Patent Ofisi nezdinde marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerine ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescili işlemlerinde hukuki destek vermektedirler.

Marka Başvuru ve Tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu; Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Ayrıca sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütmekte, uluslararası başvuru ve tescil süreçlerine yönelik işbirliğinde bulunmaktadır.

Marka Başvuru ve Tescili Yapmalıyım?

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte, marka tescili; marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. İleride olası marka ihlallerinde marka hakkının ileri sürülmesi, tecavüzün önlenmesi ve giderilmesi, tazminat talep edilmesi gibi pek çok hususta marka tescili büyük önem arz etmektedir. Öte yandan tescilsiz markalar için ise sadece haksız rekabete ilişkin dar bir korumadan yararlanma mümkün olabilecektir.

Tescilli marka, sahibine tescilsiz markaya göre çok daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde markanız için başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

Marka Başvuru ve Tescili Prosedürü

Marka başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile ya da başvuruya konu olup olmadığına ilişkin bir ön araştırma yapılması oldukça önemlidir. Zira aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer ibareler için yapılan marka başvuruları, TPMK tarafından gerçekleştirilecek olan uzman araştırması neticesinde reddolunacaktır.

Marka başvuruları, e-imza ya da mobil imza kullanılarak çevrimiçi ortamda gerçekleştirilebilmektedir. TPMK’nın marka başvurularına ilişkin talep ettiği işlem ücretleri resmi web sitesinde yayımlanmaktadır. Yapılan başvuruların şekli incelemesi TPMK nezdinde görevli marka uzmanları tarafından başvuruyu takiben yaklaşık 3-4 gün içerisinde yapılmaktadır. Şekli inceleme aşamasında herhangi bir eksiklik tespit edilmesi durumunda ise başvuru sahibine eksiklik ve/veya hataları gidermesi için iki aylık süre verilmektedir. Şekli inceleme aşamasını geçen başvurular için yine görevli marka uzmanları tarafından benzerlik araştırması yapılmaktadır. Bu araştırmada; tescili istenen marka başvurusu ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer hali hazırda tescil edilmiş ya da daha erken tarihli bir marka başvurusu olup olmadığı kontrol edilmektedir. Herhangi bir benzerlik bulunamaması halinde marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde 2 aylık süreyle yayımlanmaktadır. Bu yayım süresince 3. Kişiler markanın yayımına itiraz edebilme hakkına sahiptirler. Herhangi bir itiraz gelmemesi halinde yayım süresinin sonunda kurum tarafından marka tesciline karar verilmekte ve eksik olan marka tescil ücreti başvuran tarafından yatırılarak markanın tescil işlemi gerçekleştirilmektedir.

Marka Başvuru ve Tescili

Marka Başvuru ve Tescilinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka başvurusunun gerçekleştirilmesi için, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir:

 • Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
 • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
 • Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
 • Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
 • Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
 • Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.

Eğer bir şekil markası başvurusunda bulunulacak ise markanın bulunduğu işaretin görseli 7 x 7 (825 x 825) ve 300dpi formatında olmalıdır.

İstanbul Marka Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Marka başvurusu ve tescili
 • Marka başvurusuna itiraz
 • Marka yenileme ve devir işlemleri
 • Marka adres ve ünvan değişikliği
 • Marka hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Marka rehini, lisansı ve haczi
 • Marka hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Marka Başvuru ve Tescili Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve marka başvuru ve tescili avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!