İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu malpraktis davası avukatı olarak sağlık hukuku ile ilgili davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız malpraktis davası avukatı olarak sağlık hukuku ve malpraktis davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedirler.

Malpraktis Nedir ve Malpraktis Avukatının Önemi

Tıp hukukunun temel ayrımlarından birisi malpraktis-komplikasyon ayrımıdır. Malpraktis durumunda sağlık çalışanı ve ilgili kurum-kuruluş sorumlu olacakken, komplikasyonun varlığı halinde sağlık çalışanlarının sorumlu olmayacakları genel olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla hangi durumun komplikasyon hangisinin malpraktis olduğu çok önemlidir.

Basit anlamda “tıbbi müdahalelerde özen yükümlülüğüne aykırılığı” ifade eden malpraktis, genel olarak hekimin tıbbi müdahaleyi uygularken standartları yakalayamaması şeklinde tanımlanabilir. Bu durum, uygulananların aşırıya kaçması ya da olması gerekenden düşük kalması ile oluşabilir. Malpraktis, ihmali ya da icrai davranışlarla ortaya çıkabilir. Diğer bir anlatımla hekimin bir müdahaleyi gerektiği şekilde yapamaması (icrai) durumunda malpraktis söz konusu olduğu gibi hekimin hiçbir müdahalede bulunmaması durumunda da sonuç değişmemektedir.

Malpraktis Nedir?

Türkiye’de Sağlık Hukuku ve Malpraktis Davaları

Çok önemli olarak ortada bir komplikasyon mevcut ise de hekim tarafından zamanında saptanmaz, saptanmasına rağmen gereği yapılmaz, önlemler alınmaz ise artık bir malpraktisten söz edilecektir.

Malpraktis durumunda hekimlerin sorumluluğuna gidilebildiği gibi ilgili hastanenin de sorumluluğuna gidilebilir. Davanın nedeni, hekimin tecrübesizliği, özensizliği ya da tedavi yerinden kaynaklanan sebeplerle hastanın zarara uğramasıdır. Görüldüğü üzere malpraktis nedeniyle bir dava açılabilmesi için haksız bir fiil (tıbbi standartların yakalanamaması gibi), illiyet bağı (oluşan zarara hekim hatasının yol açması), kusur ve zarar unsurları bir arada bulunmalıdır. Bu şartların varlığı halinde hasta, maddi manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.

Malpraktis halinde hastanın vakit kaybetmeksizin zararın artmasını engellemeye yönelik hareketlerde bulunması, bu bağlamda bir hastaneden bilgi alması ya da tedavi olması önerilir. Ardından da uğradığı zarar nedeniyle uğradığı maddi manevi zararı telafi etmek adına bir avukattan yardım alması önemlidir.

Malpraktis nedeniyle açılacak davalarla ilgili bilgileri (Malpraktis davası nerede açılır? Malpraktis davası kime karşı açılır? Malpraktis davasında maddi zarar manevi zarar nasıl tespit edilir? gibi) diğer makalemizde bulabilirsiniz.

Sağlık Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve sağlık hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!