Faaliyetlerimiz

Kira Akdinin 10 Seneyi Doldurması

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Kira Akdinin 10 Seneyi Doldurması Davası ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

Kira Akdinin 10 Seneyi Doldurması Nedir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 347’ye göre, mülga Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun (GKHK) m.11’den farklı olarak Konut ve İşyeri Kiralarında sözleşmenin bildirim yoluyla sona ermesi şeklindeki düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenleme, kira sözleşmesinin on yıllık uzama süresi sonunda en az üç ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, kiraya veren tarafından herhangi bir sebep göstermeksizin sonlandırılabileceğini belirtir.

Bu düzenlemeyle, kiracının, kiraya verenin mülkiyet hakkını sınırsız kullanımının önüne geçilmiş ve kiraya verene, kiracısını haklı bir sebep göstermeden, on yıllık sürenin tamamlanması durumunda tazminat ödemekten kurtularak sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilme hakkı tanınmıştır.

10 Yılı Geçen Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

TBK m. 347/2’ye göre, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu hüküm, kiraya verene on yılın sonunda hiçbir neden belirtmeksizin sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanır.

10 Yılı Geçen Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

TBK m. 347/1’e göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, on yıllık uzama süresi sonunda, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

10 Yılı Geçen Kira Sözleşmelerine İstinaden Tahliye Davası

TBK m. 347’de yer alan düzenlemeye göre, belirli şartların varlığı halinde kiralayan, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Kiraya veren, bu hakkını kullandığı takdirde TBK m. 350 uyarınca kiracının tahliyesi için dava açabilir.

Kira Akdinin 10 Seneyi Doldurması, TBK m. 347’de düzenlenen şartların oluşup oluşmadığını tespit edecek ve şartların varlığı halinde davanın kabulü ile kiracının tahliyesine karar verecektir. Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi iken, yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesidir. Ancak dava taşınmazın aynına ilişkin olmadığından, bu yetki kesin değildir. Davalının yerleşim yeri ya da sözleşmenin ifa edileceği yerde de tahliye davası açılabilir.

Kira Akdinin 10 Seneyi Doldurması Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!