Faaliyetlerimiz

Kasten Yaralama Suçu Unsurları Cezası

Ceza avukatlarımız kasten yaralama suçu, unsurları, cezası konularında müvekkillerimize 1992 yılından beri avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul ceza avukatı ekibimiz ceza hukuku davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Ülkemizde ceza yargılaması Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Türk Ceza Kanunu cezaları belirlerken, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamanın usul ve prosedürlerinin nasıl olacağını gösterir.

Ceza davalarına ilişkin olarak ceza avukatı kadromuz; şikayet dilekçesi ve eklerini hazırlamakta, Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunmakta ve Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olarak hizmet vermektedirler.

Kasten Yaralama Suçu, Unsurları, Cezası

Kasten yaralama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 86. Maddesi ile düzenlenmiş olup, kasten bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, kişinin sağlığına, algılama yeteneğine yönelik fiilin icrasının etki doğurmasıdır. Saldırı mağdurun vücut ve/veya ruhsal bütünlüğüne yönelik gerçekleşmektedir.

Kasten yaralama suçunun işleniş biçimlerinden biri mağdurun sağlığının bozulması şeklinde yaralama olup failin fiili sonucunda mağdurun ruh ve/veya beden sağlığında meydana gelen bozulmaları ifade etmektedir.

Suçun bir başka işleniş şekli ise mağdurun algılama yeteneğinin bozulması sonucunu doğuran yaralamalardır. Bu tür yaralamalarda fiil nedeniyle mağdurun algılama yeteneğinde ve ruhsal durumunda olumsuz yönde değişiklik meydana gelmektedir.

Kişi çevresini ve kendi davranışlarını anlama ve yönlendirme hususlarında zorluk yaşamaktadır. Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikteki yaralamaların cezası düzenlenmiştir.

Bu durumda kamu davasının açılabilmesi için mağdurun şikayeti şart koşulmuştur. Mağdurun, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikteki yaralanmaya ilişkin şikayeti sonucu faile dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunabilecektir.

Kasten Yaralama Suçunun Mağduru

Bu suçun mağduru yalnızca gerçek kişiler olabilir.

Kasten Yaralama Suçunun Faili

Bu suçun faili yalnızca gerçek kişiler olabilir.

Kasten Yaralama Suçunda Korunan Hukuki Değer

Bu suçun düzenlenmesi vücut dokunulmazlığını korumaya yöneliktir.

Kasten Yaralama Suçunun Unsurları

Manevi unsur kast cinsinden olduğu için failin neticeye yönelik bir iradesi bulunması gerekir. Fail, bilerek isteyerek mağdurun vücuduna acı vermiş, sağlığını bozmuş veya algılama yeteneğini zayıflatmış olmalıdır. Ayrıca fiil ile ortaya çıkan zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.

Haksız tahrik: Bu suçun manevi unsuru kast olduğu için şartların oluşması halinde kişi haksız tahrik hükümlerinden yararlanabilecektir.

Teşebbüs: Teşebbüs hükümleri uygulama alanı bulabilmektedir.

Zincirleme suç: Kasten işlenmesi sebebiyle zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulabilmektedir.

İştirak: İştirak mümkündür. Suçun iştirak halinde işlenmesi halinde herkes kendi kusurundan nedeniyle kusurlukları oranında sorumlu olacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Uzlaştırma

Kasten yaralama esasen uzlaşma kapsamında bir suçtur. Bu durumda soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı veya onun talimatı altındaki kolluk görevlileri tarafından suç mağduruna veya suçtan zarar görenlere ve şüpheliye uzlaştırma teklifinde bulunulmaktadır.

Bu teklife üç gün içerisinde mağdur veya zarar gören tarafından cevap verilmezse uzlaştırma teklifi reddedilmiş sayılacaktır.

Ancak kasten yaralama suçu; üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, silahla işlenmesi halinde, uzlaşma kapsamından ve arabuluculuğa elverişli olmaktan çıkacaktır.

Kişi uzlaştırmaya yönelik olan bu teklife 3 gün içerisinde yanıt vermediği taktirde uzlaşmayı reddetmiş sayılır.

Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten yaralama suçunun aşağıda yer verilen şekiller işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat oranında arttırılacaktır.

  1. Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı
  2. Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı
  3. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle
  4. Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle
  5. Silahla
  6. Canavarca hisle
Kasten Yaralama Suçu Unsurları Cezası

Kasten Yaralama Suçu Unsurları Cezası için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ceza avukatı kadrosu cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini temsil etmektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve kasten yaralama suçu, unsurları, cezası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!