Faaliyetlerimiz

Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Suçun Unsurları

 1. Fiilin Tanımı:
  • Kamu görevini hukuka aykırı bir şekilde üstlenmek, görevin yerine getirilmesine teşebbüs etmek veya görevden ayrılmasına rağmen görevi sürdürmeye çalışmak suç teşkil eder.
 2. Failin Niteliği:
  • Suç, kamu görevlisinin memuriyet süsü vermesi değil, görevi üstlenmeye teşebbüs etmesi halinde ortaya çıkar. Failin kamusal faaliyetlere atanmış veya seçilmiş bir kişi olması gerekir.
 3. Görevin Yerine Getirilmesi:
  • Suçun oluşabilmesi için failin, üstlenilen kamu göreviyle ilgili bir eylem veya işlemde bulunması veya bu yönde bir teşebbüs içinde olması gerekmektedir.

Cezai Yaptırımlar

 1. Adli Para Cezası:
  • Hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya daha az ise adli para cezasına çevrilebilir.
 2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması:
  • Hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya daha az ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilebilir.
 3. Erteleme:
  • Hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya daha az ise cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.
Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu

Hukuki Süreç

 1. Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı:
  • Suç, şikayete tabi olmayan bir suçtur. Savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
 2. Uzlaşma:
  • Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.
 3. Soruşturma, Kovuşturma ve Görevli Mahkeme:
  • Yargılama süreci asliye ceza mahkemesi tarafından yürütülür. Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı uygulanabilir. Kovuşturma aşamasında basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçuyla ilgili olarak belirlenen unsurlar ve cezai yaptırımlar, hukukun üstünlüğünü koruma amacını taşımaktadır. Suçun işlenmesi durumunda adil bir yargılama süreci işletilir ve hukuki süreç adımları izlenir.

Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!