Faaliyetlerimiz

Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz kamu görevinin terki ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Madde metni, kamu görevlilerinin toplu olarak görevlerini terk etmeleri, görevlerine gelmemeleri veya görevlerini kısmen veya tamamen yerine getirmemeleri veya yavaşlatmaları durumunu suç olarak tanımlamaktadır. Bu düzenleme, bir hizmetin düzenli ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, kamu hizmetinin toplu olarak aksamasını cezalandırmayı amaçlamaktadır.

Suçun oluşabilmesi için, belirtilen hareketlerin toplu olarak gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Toplu hareketin kabul edilebilmesi için en az dört kişinin birlikte hareket etmiş olması gerekmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında, görevin kısa bir süre için toplu olarak terk edilmesinin kamu hizmetini etkileyen haksızlığın sınırlı olması dikkate alınarak, mahkemeye cezada indirim yapma veya ceza vermeme konusunda takdir yetkisi tanınmıştır. Ancak, bu takdir yetkisinin kullanılabilmesi için, görevin kısa bir süre için terk edilmesinin hizmeti aksatmaması ve sadece kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili taleplerini ifade etme amacıyla yapılması gerekmektedir.

Adli para cezası, kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının 1 yıl veya daha az olması durumunda uygulanabilir ve bu durumda hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Kamu Görevinin Terki

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu nedeniyle hükmedilen 2 yıl veya daha az hapis cezası için geçerlidir. HAGB kararı, belirli bir denetim süresi içinde belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda cezanın ortadan kaldırılmasına olanak tanır.

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmemesi anlamına gelir. Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya daha az olduğunda, mahkeme erteleme kararı verebilir.

Suçun şikayet süresi bulunmamakla birlikte, savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir.

Dava zamanaşımı süresi, kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu için 8 yıldır. Bu süre içinde suç her zaman soruşturulabilir, ancak süre geçtikten sonra soruşturma yapılamaz.

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahıs arasında bir uzlaştırmacı aracılığıyla iletişim kurarak anlaşmayı ifade eder. Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir.

Kamu görevinin terki veya yapılmaması suçu nedeniyle açılan davalar, asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanır. Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. Kovuşturma aşamasında basit yargılama usulü uygulanarak yargılama yapılabilir.

Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve kamu görevinin terki ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!