Faaliyetlerimiz

Israrlı Takip Suçu: Unsurlar, Ceza ve Uygulanabilirlik

İstanbul ceza avukatı kadromuz ısrarlı takip suçu suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Israrlı takip suçu, hukuki açıdan önemli unsurlara sahip bir suç türüdür. Bu suç, belirli hareketlerin tekrarıyla karakterizedir ve mağdurun güvenliğini ve huzurunu ciddi şekilde etkileyebilir.

Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Israrlı takip suçunun soruşturma ve kovuşturması, mağdurun şikayetine bağlıdır. Şikayet hakkı, failin eylemini öğreniminden itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır. Suçun zamanaşımı süresi ise 8 yıldır, bu süre içinde şikayet edilmesi gerekmektedir.

Israrlı Takip Suçunun Unsurları

Bu suç, hareketlerin tekrarıyla karakterizedir. Kanunda ısrarın kaç kere tekrarlanması gerektiği belirtilmemiş olsa da, Yargıtay’a göre en az iki kere tekrarlanması şarttır. Fiziken takip veya temas kurma çabası, suçun unsurlarını oluşturur.

Fiziken Takip Etmek

Failin mağduru fiziken takip etmesi, suçun bir unsurudur. Örneğin, mağdurun işyerine veya evine sürekli olarak takip edilmesi, fiziken takip suçunu oluşturabilir. Failin mağdurun bulunduğu yerde ansızın belirmesi de bu kapsama girer.

Israrlı Takip Suçu

Temas Kurmaya Çalışmak

Temas kurmaya çalışmak, iletişim araçlarını kullanma, bilişim sistemlerini kullanma veya üçüncü kişiler aracılığıyla iletişim kurma şeklinde gerçekleşebilir. Sosyal medya üzerinden sürekli mesajlar göndermek veya üçüncü kişilere mağdurun hakkında bilgi toplatmak, bu suçun unsurlarını oluşturabilir.

Cezalandırılabilirlik Şartları

Failin cezalandırılabilmesi için, hareketlerinin mağdur üzerinde ciddi bir huzursuzluk veya güvenlik endişesi yaratması gerekmektedir. Bu objektif şartların gerçekleşmesi, suçun cezalandırılabilirliğini belirler.

Israrlı takip suçu, mağdurun güvenliği ve huzurunu tehdit eden ciddi bir suçtur. Hukuki açıdan belirlenmiş unsurlar, cezalandırılabilirlik şartları ve suçun çeşitli yönleri, bu suçla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.

Israrlı Takip Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve ısrarlı takip suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!