Faaliyetlerimiz

İnternetten veya Sosyal Medyadan Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz internetten veya sosyal medyadan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İnternet veya sosyal medya üzerinden işlenen şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu‘nun 107/1 veya 107/2 maddelerine göre cezalandırılmaktadır. Şantaj suçunun unsurları şu şekildedir:

 1. TCK 107/1. Maddesi:
  • Maddi Unsur: Sanığın yapmaya hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından söz ederek, bu durumları mağdur üzerinde baskı aracı olarak kullanıp mağduru kanuna aykırı bir eylem yapmaya veya yapmamaya, haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır. Örneğin, “Bana 10 bin lira vermezsen, senin belediyede yolsuzluk yaptığını sosyal medyada ifşa ederim” şeklindeki beyanlar TCK 107/1’e göre şantaj suçu oluşturur.
  • Tehdit Suçu Ayrımı: Şantaj suçu ile tehdit suçunun karıştırılmaması gerekir. Örneğin, “Bana 10 bin lira getirmezsen, kötü olacak” şeklindeki tehdit, şantaj suçu değil, tehdit suçu teşkil eder.
 2. TCK 107/2. Maddesi:
  • Bu şekilde işlenen şantaj suçu, failin kendisine veya başkasına menfaat temin etmek için, bir başkasına şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidini içerir.
  • “Yarar” kavramı sadece maddi çıkarları değil, fail veya üçüncü kişinin yararına olan her durumu kapsar. Örneğin, “Savcılıkta benim lehime ifade vermezsen, kimlerle yatıp kalktığını bir video yayınlayarak herkese duyuracağım” şeklindeki ifadeler, TCK 107/2’yi ihlal eder.

Örnek Olay İncelemesi

Mesaj tespit tutanağına göre, sanığın kabul ettiği iletişim hattından mağdura gönderilen şantaj içerikli mesajlar, mahkeme tarafından göz ardı edildi ve beraat kararı verildi. Ancak, mesajların içeriği ve mahkemenin değerlendirmesi gözden geçirilmeli ve şantaj suçunun oluşup olmadığı yeniden değerlendirilmelidir (Y4CD-K.2021/1644).

İnternetten veya Sosyal Medyadan Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

İnternetten Şantaj Suçu İşleme Yöntemleri: Şantaj suçu, internet veya sosyal medya araçlarıyla birçok farklı yöntemle işlenebilir. Örnek olarak:

 • Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar,
 • E-mail göndermek,
 • Whatsapp/Telegram mesajları,
 • İnternet üzerinden yapılan konuşmalar,
 • Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından Direct Message yoluyla mesajlaşma.

İnternetten Şantaj Suçu Şikayet, Uzlaştırma ve Zamanaşımı

 • İnternet üzerinden işlenen şantaj suçu, şikayete tabi değildir. Soruşturma savcılık tarafından re’sen yapılır.
 • Şikayetin geri alınması, şantaj suçu nedeniyle açılan davada düşmeye sebep olmaz.
 • Suçun zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Cezanın Ertelenmesi

 • İnternetten şantaj suçu nedeniyle verilecek cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı mümkündür.
 • Adli para cezası, hapis cezasının altında kaldığında uygulanabilir.
 • Cezanın ertelenmesi, belirlenen cezanın şartlı olarak infazından vazgeçilmesini içerir.

Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü

 • Şantaj suçu davaları asliye ceza mahkemelerinde görülür.
 • Genel yargılama usulü uygulanır.

İnternetten Şantaj Suçu İspatı

 • Kimliği belli hesaplar veya cihazlar üzerinden yapılan şantaj suçunun ispatı genellikle daha kolaydır.
 • IP adreslerinin araştırılması ve kullanıcı bilgilerinin tespiti yaygın yöntemlerdir.

İnternetten veya Sosyal Medyadan Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve internetten veya sosyal medyadan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!