Faaliyetlerimiz

İnternetten veya Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz İnternetten Tehdit Suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

İnternetten tehdit suçu işlemek, failin ağır ve haksız bir zarara uğratılacağını mağdura bildirmesiyle gerçekleşir. Tehdit, gelecekte gerçekleşme ihtimali olan bir kötülüğün, fail tarafından gerçekleşecek gibi gösterilmesidir. Örneğin, Instagram üzerinden mesaj göndererek “Seni sokakta görürsem öldüreceğim” demek, internet üzerinden tehdit suçuna örnek teşkil eder. Bu durumda, fail, Türk Ceza Kanunu m.106/1-birinci cümleye göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Sosyal medya veya internet yoluyla mağdura yönelik “evini, arabanı yakarım” şeklinde sözler söylemesi halinde ise, tehdit suçunun daha az ceza gerektiren nitelikli hali meydana gelir. Bu durumda fail hakkında 1 aydan 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilebilir.

İnternet veya sosyal medya üzerinden yapılan tehdit, mağdurun karar verme ve özgür hareket etme özgürlüğünü kısıtlayacak, mağdurun iç huzurunu bozacak ve endişeye sevkedecek nitelikte olmalıdır. Aksi takdirde tehdit suçu oluşmaz. Tehdit suçunun manevi unsuru açısından genel kast yeterlidir. Suçu işleyenin tehdit fiilini bilerek ve isteyerek işlemesi, mağdura verileceği söylenen zararın haksız olması yeterlidir. Tehdit fiilinde korkutuculuk, ürkütücülük, ciddiyet olmalıdır, aksi takdirde tehdit kastının varlığından bahsedilemez.

İnternetten Tehdit Suçu

İnternetten tehdit suçu unsurlarının oluşup oluşmadığı olaysal değerlendirilmelidir. Fail ile mağdurun internet ortamında içinde bulundukları ortam, karşılıklı yazılan/söylenen sözler, karşılıklı icra edilen davranışlar, sözlerin söylenme nedeni ve koşulları dikkate alınarak tehdit suçunun şartlarının oluşup oluşmadığı tartışılmalıdır. Ayrıca fail ve mağdurun kimlikleri, konumları ve kişilik özellikleri de tehdit suçunun şartları açısından değerlendirilmelidir.

İnternetten tehdit suçu, doğrudan ve dolaylı olarak işlenebilir. Doğrudan tehdit suçunda, tehdit içeren sözler doğrudan mağdura karşı söylenir. İletme kastıyla tehdit suçunda ise, tehdit içeren sözler mağdurun gıyabında bir kişiye iletilebilir.

İnternetten tehdit suçu şikayete tabi değildir. Ancak, daha az ceza gerektiren nitelikli hallerde mağdurun 6 ay içinde şikayet hakkını kullanması gerekir. Tehdit suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

İnternetten Tehdit Suçu işlenen durumlarda, polis genellikle sosyal medya hesapları üzerinde araştırmalar yaparak failin kimliğini tespit etmeye çalışır. Ayrıca, IP adresi ve diğer dijital izler de delil olarak kullanılabilir.

İnternetten Tehdit Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve internetten veya sosyal medya üzerinden tehdit suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!