Faaliyetlerimiz

İnşaat veya Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize İnşaat veya Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Konu Başlıkları

İnşaat veya Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi Nedir?

İnşaat veya Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350/2. maddesi, kiracının kiralanan bir taşınmazda yeniden inşa veya imar çalışmaları nedeniyle tahliye edilebileceği durumları düzenler. Bu maddeye göre, kiraya veren, kiralananın yeniden inşası, imarı, esaslı onarımı, genişletilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde ve bu işler sırasında kiralananın kullanımının imkansız olduğu durumlarda, belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşme süresinin sonunda, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise fesih dönemi ve bildirim sürelerine uyularak bir ay içinde dava açarak kiracıyı tahliye edebilir.

Kiralananın Yıkılıp Yeniden İnşası

İnşaat veya Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi için öncelikle kiralananın yıkılıp yerine yeni bir bina inşa edilmesi gerekmektedir. Bina yıkılacaksa kiracı zaten taşınmazı kullanamayacağı için bu şart aranmaz.

İmar (Tadilat) Amaçlı Esaslı Onarım, Genişletme ve Değiştirme

Kiraya veren, kiralananı imar amaçlı tadilat, genişletme veya değiştirme çalışmaları yaparak kullanılabilir duruma getirmek istiyorsa, bu işlemlerin esaslı olması gerekmektedir. Örneğin, binanın zamanla hasar görmesi veya eskimesi durumunda yapılacak onarımlar esaslı tadilat kapsamına girebilir.

Kiralananın Kullanımının İmkansız Hale Gelmesi

İmar veya tadilat çalışmaları sırasında kiralananın kullanımının imkansız hale gelmesi gerekmektedir. Kiracının kiralananı kullanabilmesi mümkünse, tahliye talebi reddedilebilir.

Yeniden İnşa ve İmar Projesinin Varlığı

Tahliye talebi için yeniden inşa veya imar işlemlerine ilişkin onaylı bir proje bulunmalıdır. Bu projenin belediye tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

İnşaat veya Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi Süresi

Kiraya veren, tahliye davasını belirli süreli kira sözleşmelerinin süresinin sonunda veya belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih dönemi ve bildirim sürelerine uyarak bir ay içinde açmalıdır.

Yeniden inşa nedeniyle tahliye davasında, görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olup, yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesidir. Kiracının tahliyesinden sonra, taşınmaz üç yıl boyunca herhangi bir tadilat yapılmaksızın eski haliyle başka bir kişiye kiralanamaz ve eski kiracıya öncelik hakkı tanınır.

İnşaat veya Tadilat Nedeniyle Kiracının Tahliyesi Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!