Faaliyetlerimiz

Haksız Tahrik Hükümleri

İstanbul ceza avukatı kadromuz haksız tahrik hükümleri ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

KAVRAM

Tahrik kelimesi Arapça kökenli olup, sözlük anlamıyla bir kişiyi kötü bir iş yapması için harekete geçirme, kışkırtma, yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma anlamına gelir. Ceza hukuku açısından ise tahrik, bir kişiyi suç işlemeye yönlendirme, kişinin iradesine etki ederek suç işlemesi için harekete geçirilmesi, suç işleme yönündeki iradesinin kışkırtılması, belirli bir davranışı sergilemeye yönlendirilmesi anlamına gelir.

Haksız tahrik, Türk Ceza Kanunu‘nun 29. maddesinde ceza sorumluluğunu azaltan haller arasında düzenlenmiştir. Genel olarak haksız tahrik bu maddede, hakaret suçuna bağlı özel düzenlemeler ise Kanunun 129. Maddesinde yer almaktadır.

HUKUKİ ESASI

Haksız tahrikin hukuki esasını açıklamak için objektif teori ve sübjektif teori olmak üzere pek çok görüş ileri sürülmüştür. Objektif teori, tahrik altında işlenen bir suçta failin suç oluşturan hareketinin yanı sıra mağdurun gerçekleştirmiş olduğu hareketin de etkisi olduğunu savunur. Sübjektif teori ise, haksız bir eylem içinde kalan kişinin içine girdiği psikolojik durumu esas alır.

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK

Haksız Tahrik Hükümleri

Haksız tahrik düzenlemesi, Türkiye’ye özgü olmayıp, birçok ülkede benzer biçimde bulunmaktadır. İtalya ve Avusturya Ceza Kanunları gibi sistematiğe sahip ülkelerde düzenleme bulunurken, İspanya, Portekiz, Danimarka, İsveç gibi ülkeler sadece genel hükümler içerir. Alman ve İngiliz ceza hukuku sistemlerinde ise haksız tahrikle ilgili genel bir düzenleme bulunmamaktadır.

HAKSIZ TAHRİKİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Haksız tahrik, hukuka uygunluk sebebi değil ancak failin kusur yeteneğini azaltan ve cezanın indirilmesini gerektiren kişisel bir nedendir. Kanun koyucu, haksız tahrik durumunda hakime geniş takdir yetkisi tanımıştır. Haksız tahrik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine belirli oranlarda ceza indirimine yol açar.

Bu düzenleme, herhangi bir suç ayırımı yapmadığı için teorik olarak tüm suçlara uygulanabilir. Ancak Yargıtay’ın bazı suç türleri için haksız tahrikin uygun olmadığına dair kararları bulunmaktadır. Bu suçlar arasında cinsel suçlar, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları yer almaktadır. Ancak bazı durumlarda, olayın özelliklerine göre haksız tahrikin uygulanabileceği savunulmaktadır.

Haksız Tahrik Hükümleri Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve haksız tahrik hükümleri ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!