Faaliyetlerimiz

Haksız Mal Edinme Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz haksız mal edinme suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

“Haksız mal edinme” kavramının tanımı 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun 4. maddesinde; “Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.” şeklinde yer almaktadır. Haksız mal edinme suçu da aynı Kanun’un “Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir ve haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar adli para cezası öngörmektedir.

Bu kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele çerçevesinde mal bildiriminde bulunanların, bildirimlerin yenilenmesini, mal edinmelerin denetimi ve haksız mal edinme durumunda uygulanacak hükümleri düzenlemektir. Kanun, görevli kişilerin çeşitli suçlarından dolayı re’sen soruşturma işlemlerinin başlatılacağını belirtmektedir. Ancak, bu suçlardan dolayı maddi gerçek tam olarak ortaya çıkarılamamış veya kanıtlanamamışsa, haksız mal edinmeyi ve bu malın kaçırılmasını suç olarak tanımlamaktadır.

Haksız Mal Edinme Suçu ve Cezası

Bu çerçevede, mahkeme kararında sanığın haksız mal edinme suçunu işleyip işlemediğinin belirlenmesi adına bir dizi inceleme yapılması gerektiği vurgulanmıştır. İlk olarak, sanığın mesleki durumu, aile yaşantısı, gelir durumu gibi faktörler dikkate alınarak temel harcamalarının, yani yiyecek, giyecek, kira, eğitim, telefon faturaları, kredi kartı gibi giderlerinin yasal geliriyle uygunluğu incelenmelidir. Ayrıca, mal bildirimlerinin yapıldığı tarihlerde, haksız mal edinip edinmediği iddia edilen dönemde sahip olduğu mal varlığının kaynağının ve bu mal varlığının geliriyle uygunluğunun araştırılması gerekmektedir.

Mahkeme, bu konuda bir bilirkişi heyeti oluşturarak sanığın gelirlerini, harcamalarını ve mal varlığını detaylı bir şekilde incelemelidir. Bu bilirkişi heyeti, sanığın maaş, ikramiye, bağışlar, faiz, kira, diğer kazançlar ve değer artışları gibi gelir kalemlerini incelerken, aynı zamanda mal varlığının hangi kaynaklardan oluştuğunu belirlemelidir. Ayrıca, sanığın hesaplarına yatırılan paraların kaynağını belirlemede dikkatli bir analiz yapmalıdır.

Ceza muhakemesinde maddi gerçeğe ulaşma amacı doğrultusunda, mahkeme tarafından toplanacak bütün delillerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Sanığın haksız mal edinip etmediğini belirlemek için dosyada bulunan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve eksik araştırmaya dayalı bir hükme ulaşılmamasına özen gösterilmelidir.

Sonuç olarak, mahkeme kararının beraat yönde olmasının gerekçesi olan bilirkişi raporlarının dosya içeriğiyle uyumlu olduğu ve sanığın haksız mal edinme suçunun sabit olmadığı belirtilmiştir. Bu değerlendirme, dosyadaki delillerin tam ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamıştır.

Haksız Mal Edinme Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve haksız mal edinme suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!