Faaliyetlerimiz

Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçu

Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçunun Unsurları ve Hükümleri

Türk Ceza Kanunu‘nun 276/1. maddesi, bilirkişi ve tercümanların kasten gerçeği yanlış şekilde yansıtmalarını veya yanlış tercüme yapmalarını cezalandırmaktadır. Bu suçun unsurları şu şekildedir:

 1. Suçun İşlenme Yeri ve Mercii:
  • Yargı mercileri (mahkemeler, hakimlikler vb.),
  • Suçtan dolayı kanunen soruşturma yapma veya yemin altında tanık dinleme yetkisine sahip kişi veya kurullar.
 2. Gerçeğe Aykırı Mütalaa:
  • Bilirkişi veya tercüman, kendi bilgi ve değerlendirmesine dayanarak gerçeği yanlış yansıtan bir mütalaa vermelidir.
  • Sadece hatalı olması suç oluşturmaz, kastın bulunması gerekmektedir.
  • Gerçeği gizleme, kısmen açıklama veya değiştirme gibi yöntemlerle suç işlenir.
 3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Erteleme:
  • Suçun alt sınırı nedeniyle hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilemez.
  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi mümkün değildir.
 4. Uzlaşma:
  • Suç, uzlaşma kapsamında olan suçlardan değildir. Uzlaşma bu suça uygulanmaz.
 5. Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı:
  • Suç, şikayete tabi değildir, savcılık tarafından resen soruşturulur.
  • Şikayetten vazgeçme ceza davasının düşmesine neden olmaz.
  • Dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.
 6. Görevli Mahkeme:
  • Suç nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Bu unsurlar göz önüne alındığında, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçuyla ilgili davanın doğru bir şekilde işlenmesi ve hükme bağlanması için gerekli bilgilerin toplandığını söyleyebiliriz.

Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik veya Tercümanlık Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!