Faaliyetlerimiz

Faydalı Model Hakkına Tecavüz ve İptal Davaları

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu faydalı model hakkına tecavüz ve iptal davaları için uzman avukat kadrosu ile faydalı model başvuru ve tescili ve faydalı model iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Faydalı Model Avukatı Akkaş Hukuk Bürosu Patent Avukatı kadrosu patent ve faydalı model tescili, koruması ve devamı konusunda gerekli bütün hukuki hizmetleri vermektedir. Hizmetlerimiz arasında; fikri hakkın ihlali veya kötü niyetli tescil durumunda; tecavüzün sonlandırılması ve bu kötüniyetli tescilin iptali ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki başvurulara itiraz edilmesi, yapılan itirazlara cevap verilmesi ve TPMK tarafından başvuruların reddi halinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itiraz edilmesi yer almaktadır.

Faydalı Modelin Koruma Süresi

Faydalı model için koruma süresi başvuru tarihinden 10 yıldır. Bu süreler uzatılamaz.

Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü

Aşağıdaki hallerde faydalı modelin hükümsüz sayılmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilir:

 • Faydalı model konusu, faydalı model verilebilirlik şartlarını taşımıyorsa,
 • Buluş, yeteri kadar açıklanmamışsa,
 • Faydalı model konusu, başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşıyorsa veya faydalı modelin, yapılan bir başvuruya dayanması durumunda en önceki başvurunun ilk hâlinin kapsamını aşıyorsa,
 • Faydalı model sahibinin, faydalı model isteme hakkına sahip olmadığı ispatlanmışsa,
 • Faydalı modelin sağladığı korumanın kapsamı aşılmışsa.
Faydalı Model Hakkına Tecavüz ve İptal Davaları

Faydalı Model Hakkına Tecavüz ve İptal Davaları

Aşağıdaki fiiller, patent veya faydalı model hakkına tecavüz sayılır:

 • Patent veya faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek.
 • Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla üretilen buluş konusu ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
 • Faydalı model sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya bu usulün izinsiz olarak kullanıldığını bildiği ya da bilmesi gerektiği hâlde buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak ya da bu amaçlar için ithal etmek, ticari amaçla elde bulundurmak, uygulamaya koymak suretiyle kullanmak veya bu ürünlerle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
 • Patent veya faydalı model hakkını gasp etmek.
 • Patent veya faydalı model sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Faydalı Model Hakkının Sona Ermesi

Faydalı model hakkı;

 • Koruma süresinin dolması,
 • Faydalı model sahibinin faydalı model hakkından vazgeçmesi,
 • Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi,

Sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

İstanbul Faydalı Model Avukatı Hizmetlerimiz

 • Faydalı Model başvurusu ve tescili
 • Faydalı Model başvurusuna itiraz
 • Faydalı Model yenileme ve devir işlemleri
 • Faydalı Model adres ve ünvan değişikliği
 • Faydalı Model hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Faydalı Model rehini, lisansı ve haczi
 • Faydalı Model hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Faydalı Model Hakkına Tecavüz ve İptal Davaları Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve faydalı model hakkına tecavüz ve iptal davaları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!