Faaliyetlerimiz

Faydalı Model Başvurusu ve Tescili

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu faydalı model başvurusu ve tescili için uzman avukat kadrosu ile faydalı model başvuru ve tescili ve faydalı model iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Faydalı Model Başvurusu ve Tescili

Türk Patent ve Marka Kurumu; Patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmaktadır. Ayrıca sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütmekte, uluslararası başvuru ve tescil süreçlerine yönelik işbirliğinde bulunmaktadır.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?

Faydalı modeller için buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Ayrıca, bu usuller sonucu elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere faydalı model koruması sağlanmamaktadır.

Yenilik mutlak olmalıdır. Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Bir başka deyişle buluş, dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı, sözlü veya bir başka yolla açıklanmamış ya da kullanılmamış olmalıdır.

Bir buluşun buluş basamağını içermesi, buluşun ilgili olduğu teknik anlamda uzman bir kişi tarafından, tekniğin bilinen durumundan ‘açık bir şekilde’ çıkartılamayacak nitelikte olmasıdır.

Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Faydalı model belgesi alma sürecinin daha az maliyetle ve daha kısa sürede gerçekleşmesi başvuru sahibinin lehinedir. Ayrıca, araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması süreci daha da kolaylaştırmaktadır.

Faydalı Model Başvurusu ve Tescili İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Başvuru dilekçesi
 • Buluş konusunu açıklayan tarifname
 • Korunması istenilen buluşun yeni olduğu iddia edilen teknik özellikleri kapsayan istem veya istemler
 • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan teknik resimler
 • Özet
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge
Faydalı Model Başvurusu ve Tescili

Faydalı Model Başvurusu ve Tescili İşlemleri

Faydalı Model başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır.

Faydalı Model başvurusu yapılabilmesi için buluşu anlatan tarifname ve istemlerin hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulması gerekmektedir. Faydalı Model başvurusunun tescillenebilmesi için “tarifnamenin” buluşu en iyi şekilde anlatması ve buluşun koruma kapsamını belirleyen istemlerin de buluşun yenilikçi kısmını ön plana çıkaracak şekilde profesyonelce ayarlanması gerekmektedir.

Faydalı Model Belgesinin verilebilmesi için aranan şartlar daha azdır. Patentten farklı olarak Faydalı Model başvurularında tekniğin bilinen durumu aşması şartı aranmayacaktır. Yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kıstasları aransa da, uygulamada patent belgesi verilmesi için en önemli ve uzun süren kriter “tekniğin bilinen durumunun araştırılması” olması sebebiyle patent belgesinin alınması uzun sürmekte ve bu sebeple faydalı model başvuruları daha fazla tercih edilmektedir.

Yaklaşık olarak 8-12 ay arasında başvurular sonuçlanır. Faydalı Model koruma süresi 10 yıldır ve bu sürenin uzatılması mümkün değildir.

Faydalı Model Başvurusu ve Tescili İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Başvuru dilekçesi
 • Buluş konusunu açıklayan tarifname
 • Korunması istenilen buluşun yeni olduğu iddia edilen teknik özellikleri kapsayan istem veya istemler
 • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan teknik resimler
 • Özet
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge

İstanbul Faydalı Model Avukatı Hizmetlerimiz

 • Faydalı Model başvurusu ve tescili
 • Faydalı Model başvurusuna itiraz
 • Faydalı Model yenileme ve devir işlemleri
 • Faydalı Model adres ve ünvan değişikliği
 • Faydalı Model hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Faydalı Model rehini, lisansı ve haczi
 • Faydalı Model hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Faydalı Model Başvurusu ve Tescili Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve faydalı model başvurusu ve tescili avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!