Faaliyetlerimiz

Dilencilik Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz dilencilik suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Madde gerekçesine göre; çocukları, fiziksel veya zihinsel engellileri dilencilikte araç olarak kullanmak suretiyle başkalarının diğerkamlık ve acıma duygularını istismar etmek ve haksız kazançlar elde etmek mümkündür. Bu durumun toplumda yardımseverlik ve acıma duygularının zayıflamasına neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, çocukların ve beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyen kişilerin dilencilikte araç olarak kullanılması suç olarak tanımlanmıştır.

Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kişileri dilendirmek maddenin birinci fıkrasında suç olarak tanımlanmıştır. Çocuk, TCK‘nın 6. maddesine göre henüz onsekiz yaşını doldurmamış bir kişiyi ifade eder. Örneğin, çocuğunu mendil satarak gelir elde etmeye çalışan ebeveynler kötü muamele suçu işlemiş olur. Ancak, çocuğunu trafik ışıklarında tutarak araçlardan para isteyen ebeveynler dilencilik suçu işlemiş olur.

Dilencilik yapan bir tanık olan Ş.T.’nin dosyasında mevcut onaysız fotokopiden ibaret özürlü kimlik belgesine göre %80 oranında ortopedik özürlü olduğunun belirtilmesine rağmen, TCK’nın 229/1. maddesi uyarınca beden veya ruh bakımından kendini idare edip edemediğinin tespiti için sağlık kurulu raporu alınmadan, eksik inceleme ile karar verilmesi bozma nedenidir (Y2CD-K.2013/17198).

Suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Örneğin; çocuğunu dilendiren anne babanın cezası 1/2 oranında artırılarak verilecektir.

Dilencilik yaptırtma suçunun suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde failin cezası 1 kat artırılacaktır.

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Dilencilik suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya altında olduğunda adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Sanık hakkında hükmolunan cezanın belirli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması durumunda, denetim süresi içinde belirli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılmasına neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Dilencilik suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilebilir.

Dilencilik Suçu ve Cezası

Erteleme

Mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmemesi durumunda şartlı olarak vazgeçilmesidir. Dilencilik suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda hakkında cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Dilencilik suçu, şikayete tabi olmadığından savcılık tarafından resen soruşturulur. Şikayetten vazgeçme, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır ve bu süre içinde her zaman soruşturulabilir.

Uzlaşma

Dilencilik suçu, uzlaşma kapsamında değildir. Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırmacı aracılığıyla anlaşma sağlaması durumunu ifade eder.

Görevli Mahkeme

Dilencilik suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Bu düzenleme, dilencilik yaptırma suçunu daha etkili bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır. Suçun işlenmesi durumunda alınacak tedbirler, cezaların belirlenmesi ve yargılama süreçleri açısından net bir çerçeve sunmaktadır.

Dilencilik Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve dilencilik suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!