Faaliyetlerimiz

Çevrenin Kasten veya Taksirle Kirletilmesi Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz çevrenin kirletilmesi suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Çevreyi kasten veya taksirle kirletme suçu, öncelikle atık veya artıkların özel kanunlarla belirlenmiş teknik usullere aykırı olarak çevreye bırakılmasıyla meydana gelir. Türk Ceza Kanunu‘nun 181. maddesi bu suçu kasten işlenenler için düzenlerken, 182. maddesi ise taksirle işlenenleri kapsar.

Kasten çevreyi kirletme suçu, atık veya artıkların çevreye zarar verecek şekilde bilinçli bir şekilde alıcı ortamlar olan su, hava ve toprağa verilmesiyle gerçekleşir. Bu fiil, özel kanunlarla belirlenmiş teknik usullere aykırı olarak gerçekleştirilir ve çevrenin kirletilmesine yol açar. Örneğin, atık yağların doğrudan toprağa dökülmesi veya endüstriyel atıkların arıtılmadan suya deşarj edilmesi gibi durumlar kasten çevreyi kirletme suçunu oluşturur.

Taksirle çevreyi kirletme suçu ise, failin çevreyi kirletmeyi istememesine rağmen öngörülebilir sonuçları göz ardı ederek atık veya artıkları çevreye vermesiyle gerçekleşir. Bu durumda, failin dikkatsizliği veya özensizliği nedeniyle çevreye zarar verme ihtimali ortaya çıkar. Örneğin, bir sanayi tesisi atık sularını arıtmadan nehre boşaltması ve bu nedenle nehri kirletmesi taksirle çevreyi kirletme suçunu oluşturabilir.

Çevrenin Kasten veya Taksirle Kirletilmesi Suçu

Çevrenin Kirletilmesi Suçu Cezası

Çevreyi kasten kirletme suçu işleyenler, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, atık veya artıkların kalıcı özellik göstermesi durumunda bu ceza iki katına çıkarılır. İnsan veya hayvanlara ciddi zararlar verme ihtimali bulunan atık veya artıkların kasten çevreye verilmesi durumunda ise beş yıla kadar hapis cezası uygulanır.

Çevreyi taksirle kirletme suçu işleyenler ise adlî para cezası ile cezalandırılır. Atık veya artıkların kalıcı etkiler yaratacağı öngörüldüğünde ise iki aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanır. İnsan veya hayvanlara ciddi zararlar verebilecek atık veya artıkların taksirle çevreye verilmesi durumunda ise bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülür.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmedilen hapis cezası bir yılı aşmıyorsa, mahkeme adli para cezasına çevirebilir. Ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılması veya ceza erteleme de mümkündür, ancak bu durum mahkemenin takdirine bağlıdır.

Suçun Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaşma, Görevli Mahkeme

Çevreyi kasten veya taksirle kirletme suçu kamu davasına tabi bir suç olduğu için mağdurun şikayeti gerekli değildir. Zamanaşımı süresi ise suçun işlendiği tarihten itibaren sekiz yıldır. Uzlaşma, bu suç için geçerli değildir ve suçun soruşturulması savcılık tarafından resen yapılır. Görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir.

Çevrenin Kirletilmesi Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve çevrenin kirletilmesi suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!