Faaliyetlerimiz

Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu

İstanbul ceza avukatı kadromuz birden çok evlilik ve hileli evlenme suçu ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Birden Fazla Evlilik ve Dolandırıcılıkla Evlenme Suçunun Unsurları ve Hukuki Durumu

Bu maddeye göre, birden fazla evlilik eylemi suç kapsamına alınmıştır ve fail kadın ya da erkek olabilir. Bu suçun tanımıyla, aile düzeninin korunması amaçlanmıştır. Birden fazla evlilik ve dolandırıcılıkla evlenme suçu için, evli bir bireyin yasalara ve prosedürlere uygun bir şekilde ikinci bir nikah işlemi yaptırması gerekmektedir. Birinci evliliğin Türkiye’de veya yabancı bir ülkede gerçekleşmiş olması önemli değildir. İkinci evlilik, birinci evliliğin ölüm, boşanma veya iptal yoluyla sona ermediği sürece suç teşkil eder. İlk evliliğin iptali mümkün olsa bile, iptal kararı kesinleşmeden ikinci evlilik suç teşkil eder. Suçun oluşabilmesi için kişinin kasıtlı olarak hareket etmesi gerekmektedir ve taksirle ikinci evliliğin gerçekleşmesi durumunda suç oluşmaz.

İkinci fıkraya göre, evli olmasına rağmen ikinci kez evlenen kişinin durumunu bilerek onunla evlenen kişi de birinci fıkra uyarınca cezalandırılacaktır. Bu durumda, failin kendi evli olması gerekmemekle birlikte, evlendiği kişinin aslında evli olduğunu bilmesi yeterlidir. Taksir, suçun oluşması için yeterli değildir. İlk evlilik yurtdışında yapılmış olsa bile suç oluşacaktır.

Üçüncü fıkrada, gerçek kişiliğini gizleyerek başka birisiyle evlenme işlemi yapılması cezalandırılmaktadır. Suç, failin gerçek kimliğini gizleyerek kendini başka bir kişi gibi göstermesi ve bu şekilde evlenme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile oluşur.

Dördüncü fıkrada, yukarıda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımının evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir. İptal davası uzun sürebileceğinden, zamanaşımının başlangıcını özel bir şekilde belirleyen bu hüküm yerinde görülmüştür.

Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu

Adli Para Cezası, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Birden fazla evlilik ve dolandırıcılıkla evlenme suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 1 yıl veya daha az ise adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belirli bir denetim süresi içinde sonuç doğurmaması durumunda, denetim süresi içinde belirli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Birden fazla evlilik, dolandırıcılıkla evlenme ve dinsel tören suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya daha az ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Birden fazla evlilik ve dolandırıcılıkla evlenme suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya daha az ise cezanın ertelenmesi kararı verilebilir.

Suçun Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Birden fazla evlilik ve dolandırıcılıkla evlenme suçu, şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer alır; bu nedenle savcılık tarafından resen soruşturulur ve herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulabilir. Dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıldır ve bu süre içinde dava açılmaz veya sonuçlandırılmazsa ceza davası düşer.

Uzlaşma

Uzlaşma, suç isnadı altındaki şahıs ile suçun mağduru olan şahsın bir uzlaştırma aracılığıyla anlaşmasıdır. Birden fazla evlilik ve dolandırıcılıkla evlenme suçu uzlaşma kapsamında değildir.

Görevli Mahkeme

Birden fazla evlilik ve dolandırıcılıkla evlenme suçu nedeniyle yapılan yargılamalar, asliye ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve birden çok evlilik ve hileli evlenme suçu ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!