Faaliyetlerimiz

Bilişim Suçları Hukuku

İstanbul ceza avukatı kadromuz bilişim suçları hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Bilişim suçları mahkemesi veya kısaca bilişim mahkemesi terimi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nda veya özel bazı kanunlarda yer alan bilişim suçlarına bakmakla görevlendirilen suç vasfına göre uzman asliye ceza veya ağır ceza mahkemelerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Bilişim suçları, doğrudan düzenlenen bilişim suçları (örneğin, bilişim sistemine girme, bilişim sistemini engelleme veya bozma vb.) ve dolaylı bir biçimde düzenlenen bilişim suçları (bilişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık suçu vb.) olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilebilir. Suçun niteliği ve ceza miktarına göre bazı bilişim suçları uzman asliye ceza bilişim mahkemeleri, bazı bilişim suçları ise uzman ağır ceza bilişim mahkemelerinde görülecektir.

Bilişim Suçu Örnekleri

Bilişim mahkemeleri, 5237 sayılı TCK ve özel kanunlardaki bilişim suçlarına bakmaktadır. Bu suçlara örnek olarak;

  • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık suçu (TCK m. 142/2-e) (Görevli: uzman asliye ceza bilişim mahkemesi),
  • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK m. 158/1-f) (Görevli: uzman ağır ceza bilişim mahkemesi),
  • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık (TCK m. 158/1-l) (Görevli: uzman ağır ceza bilişim mahkemesi),
  • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m. 243) (Görevli: uzman asliye ceza bilişim mahkemesi),
  • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK m. 244) (Görevli: uzman asliye ceza bilişim mahkemesi),
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu (TCK m. 245) (Görevli: uzman asliye ceza bilişim mahkemesi),
  • Yasak cihaz veya programlar (madde 245/A) (Görevli: uzman asliye ceza bilişim mahkemesi),
  • Bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbiri uygulanması (TCK m. 246),
  • 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen yasadışı bahis suçları (Görevli: uzman asliye ceza bilişim mahkemesi) verilebilir.
Bilişim Suçları Hukuku

Bilişim Mahkemesi

Bilişim mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla kurulmuştur. HSK, uzmanlaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımını belirleme yetkisine sahiptir. Bilişim mahkemelerinin amacı, çeşitli suçların nitelik ve mahiyetinin farklı olması göz önünde bulundurularak, bilişim suçlarına özgü uzmanlık mahkemeleri oluşturarak uygulama birliğini sağlamak, etkinlik ve verimliliği artırmaktır.

Bilişim suçları mahkemesinde yargılama usulü, genel Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kovuşturma hükümleri çerçevesinde gerçekleşir. Hüküm verildiğinde ise itiraz, istinaf veya temyiz yolu genel hükümler çerçevesinde uygulanır.

Uzlaşma, seri muhakeme, ve basit yargılama usulleri, bilişim mahkemelerinde belirli suçlar için geçerli değildir. Bu mahkemeler, özellikle bilişim suçlarına özgü olarak kurulmuş ve bu alanda uzmanlaşmış mahkemelerdir.

Bilişim Suçları Hukuku Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve bilişim suçları hukuku ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!