Faaliyetlerimiz

Bankacılık Zimmeti Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz bankacılık zimmeti suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Bankacılık zimmeti suçu, banka çalışanlarının görevi gereği ellerine geçen veya koruma ve gözetimi altında bulunan parayı, evrakı veya diğer malları, kendi veya başkasının zimmetine geçirmesi veya tasarruf etmesi şeklinde tanımlanır. Bu suç, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda düzenlenmiştir ve özgü suç niteliğindedir. Banka yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile diğer banka mensupları bu suçu işleyebilir. Ancak, banka dışında bulunan kişiler de suça azmettirici veya yardımcı olarak katılabilirler.

Suçun maddi konusu, failin görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş veya koruma ve gözetimi altında bulunan para, evrak, senetler ve diğer mallardır. Suçun oluşması için bu malların bankaya ait olması gerekmez, üçüncü kişilere ait olanlar da suç konusu olabilir. Zilyetlik kavramı, suç konusu mal üzerinde hukuki veya fiili tasarrufu içerir.

Bankacılık zimmeti suçu, sadece kastla işlenebilen ani bir suçtur. Zimmete geçirme fiili gerçekleştiği anda tamamlanır. Suçun oluşması için, failin görevi nedeniyle zilyet olduğu malı kasıtlı olarak zimmetine geçirme bilinci ve iradesinin olması gerekir.

Bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemler nedeniyle bankacılık zimmeti suçu oluşmaz. Ancak, usulüne uygun kredi kullandırılmasına rağmen kredi geri ödenemediğinde bu suç oluşmaz.

Bankacılık zimmeti suçunda zararın tespiti ve tazmini önemlidir. Zararın miktarı, mahkeme tarafından uzman bilirkişiler marifetiyle belirlenir. Zararın tazmini, mahkeme kararıyla yapılır.

Bankacılık zimmeti suçunda basit zimmet veya nitelikli zimmet şeklinde bir ayrım yapılabilir. Nitelikli zimmet, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamak için hileli davranışlarla işlenirse cezası daha ağırdır.

Bankacılık Zimmeti Suçu ve Cezası

Bankacılık zimmeti suçunun cezası, basit zimmet için altı yıldan oniki yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Nitelikli zimmet için ceza daha ağırdır, oniki yıldan az olmamak üzere hapis ve adli para cezası uygulanır.

Etkin pişmanlık nedeniyle ceza indirimi mümkündür. Etkin pişmanlık, suçun işlendiğinden sonra özgür iradeyle pişman olan ve zararı gideren kişinin cezalandırılmamasını veya cezanın indirilmesini sağlar.

Bankacılık zimmeti suçuyla ilgili soruşturma ve kovuşturma ancak ilgili banka veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yazılı başvurusu üzerine başlatılabilir. Başvuru, suçun bankacılık zimmeti suçunu kapsamalıdır.

Dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. Basit zimmet için 15 yıl, nitelikli zimmet için 20 yıldır.

Bankacılık Zimmeti Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve bankacılık zimmeti suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!