Faaliyetlerimiz

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği Word

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu boşanma avukatı ekibi anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir. Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği Word indir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği Word

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği Word

İSTANBUL (    ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI : ADINIZ SOYADINIZ (TC Kimlik No: ….)

ADRES:

DAVALI : EŞİNİZİN ADI SOYADI (TC Kimlik No: ….)

ADRES:

DAVA KONUSU :Boşanma (Anlaşmalı)

AÇIKLAMALAR

Davacı eş ADINIZ SOYADINIZ ile davalı eş EŞİNİZİN ADI SOYADI, 17.08.2010 tarihinde, İstanbul Beykoz’da evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır.

Müvekkil ile davalı eş arasında uzun süredir ruhen ve fikren pek çok uyumsuzluk yaşanmaktadır. Gelinen noktada tarafların bir arada yaşamak için gösterdiği çabalar da yeterli olmamıştır. Evlilik birliğinin devamı müvekkil ve davalı eş adına artık çekilmez hale gelmiştir. Boşanma talebine dair davalı eşin de iradesi aynı yöndedir. Dolayısıyla işbu anlaşmalı boşanma konulu davanın ikamesi hâsıl olmuştur.

Boşanmanın fer’i hükümlerini içeren ve eşlerin ortak iradelerini yansıtan protokol bilahare sunulacaktır. Eşlerin taleplerinin protokolde yer alan şekliyle kabulüne ve söz konusu protokolün Sayın Mahkemenizin kararının eki sayılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

H. NEDENLER :MK., HMUK., sair ilgili mevzuat.

DELİLLER :Nüfus kaydı, tanık, vs. delil.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda izah edilen ve re’sen göz önüne alınacak diğer nedenlerle;

  1. Davanın KABULÜ ile tarafların ortak iradeleri boşanma üzerine olduğundan ve gereken diğer şartlar da sağlandığından TMK 166/3 gereği tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesini,
  2. Boşanma sonrası hususların, iştirak ve yoksulluk nafakası ve diğer hususların protokoldeki şekliyle düzenlenmesini,
  3. Ekli protokolün kararın eki sayılmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

DAVACI ASİL                       DAVALI ASİL

Boşanma Davası Dilekçe Örneği Word için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu boşanma avukatı kadrosu aile hukuku ve boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak boşanma ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuk büromuza ve anlaşmalı boşanma davası dilekçe örneği için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!