Faaliyetlerimiz

Anadolu Yakası Boşanma Avukatı, Mahkemesi, Davası, Süreci: Tüm Detaylar

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Anadolu Yakası boşanma avukatı ekibi 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Konu Başlıkları

Akkaş Hukuk ve Boşanma Davaları

Boşanma davaları, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve diğer önemli meseleleri içerir ve genellikle karmaşık ve duygusal bir süreç içerir, bu nedenle deneyimli bir boşanma avukatının rehberliği çok önemlidir.

İstanbul’da Anadolu Yakası boşanma avukatı arayışındaysanız, Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, deneyimli ve profesyonel bir ekiple size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Müvekkillerimizin haklarını korumak ve adil sonuçlar elde etmek için hizmete hazırız.

Türkiye’de Aile Hukuku

Anadolu Yakası Boşanma Avukatı

Aile hukuku, evlilik, boşanma, çocuk velayeti, eş nafakası ve mal paylaşımı gibi çok çeşitli konuları kapsar. Türkiye’de aile hukuku temel olarak Türk Medeni Kanunu ve ilgili yönetmelikler tarafından yönetilmektedir. Bu yasaları anlamak, aileyle ilgili yasal sorunlarla karşılaşan herkes için çok önemlidir.

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında bir Anadolu Yakası boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları Çeşitleri

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Anadolu Yakası boşanma avukatları, müvekkillerimize aşağıdaki davalarda avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası: Tarafların anlaşmasıyla yürütülen ve genellikle daha hızlı sonuçlanan davalardır.

Çekişmeli Boşanma Davası: Taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda görülen ve daha uzun sürebilen davalardır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Davası: Şiddetli geçimsizlik gibi nedenlerle açılan davalardır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası: Eşlerden birinin evi terk etmesi nedeniyle açılan davalardır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası: Eşlerden birinin zina yapması nedeniyle açılan davalardır.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Davası: Eşlerden birinin diğerine karşı ciddi zarar verici davranışları nedeniyle açılan davalardır.

Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme Davası: Eşlerden birinin bu tür suçlar işlemesi nedeniyle açılan davalardır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası: Eşlerden birinin akıl hastalığı nedeniyle açılan davalardır.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası: Boşanma sonucunda tazminat talepleri için açılan davalardır.

Nafaka Davası: Çocuk veya eş için nafaka talepleriyle ilgili davalardır.

Nafaka Artırım Davası: Mevcut nafaka miktarının artırılması talebiyle açılan davalardır.

Nafakanın Azaltılması veya Kaldırılması Davası: Mevcut nafaka miktarının azaltılması veya kaldırılması talebiyle açılan davalardır.

Çocuk Velayet Davası: Çocukların velayetinin belirlenmesiyle ilgili davalardır.

Boşanmada Mal Paylaşımı ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası: Boşanma sonrası mal varlığının paylaşımıyla ilgili davalardır.

Nişan Bozma Davaları: Nişanın sona ermesiyle ilgili hukuki sorunlar için açılan davalardır.

Ziynet Alacağı Davası: Evlilik süresince edinilen ziynet eşyalarının paylaşımıyla ilgili davalardır.

Mehir Alacağı Davası: Mehirle ilgili talepler için açılan davalardır.

İddet Müddeti Kaldırılması Davası: İddet süresinin kaldırılması talebiyle açılan davalardır.

Evlat Edinme Davası: Çocuk evlat edinme işlemleriyle ilgili davalardır.

Eşlerden Biri Tarafından Çocuğun Kaçırılması: Çocuğun bir eş tarafından kaçırılması durumlarıyla ilgili davalardır.

Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi: Evlilik sırasında ve sonrasında mal varlığının ayrılmasıyla ilgili anlaşmalar.

Aile Konutu Şerhi Konulması Davası: Aile konutuna ilişkin şerhlerin konulması talebiyle açılan davalardır.

Aile Konutunun Tahsis Edilmesi Davası: Aile konutunun bir eşe tahsis edilmesi talebiyle açılan davalardır.

Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır.

Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Anadolu Yakası Boşanma Avukatı Açıklıyor

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Boşanma davası avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Anadolu Yakası Boşanma Avukatı

Anadolu Yakası Boşanma Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası
 • Nafaka ve tazminat davaları 
 • Tanıma ve tenfiz davası 
 • Velayet davaları
 • Nafaka uyarlanma davası 
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması

Anadolu Yakası Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anadolu Yakası boşanma avukatı ekibimiz anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk Hukukunda kanun koyucu, eşlerin iradelerine de önem vererek anlaşmalı boşanma kurumunu düzenlemiştir.

Aile birliğinin varlığını devam ettirme amacı taşıyan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre anlaşmalı boşanma hususu da belli başlı şartlara bağlı tutulmuştur. Kanuna göre anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekmektedir:

 • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
 • Eşlerin birlikte başvurması,
 • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi,
 • Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususların protokole bağlanması.

Anadolu Yakası Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Anadolu Yakası Anlaşmalı Boşanma Davası

Eşler, anlaşmalı boşanma davasını kendileri açabileceği gibi avukatları aracılığıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunlara kısaca değinmek gerekirse:

 • Dava ortak bir dilekçe ile açılmalı veya eşin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmeli,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmeli
 • Taraflar duruşmada boşanma arzularını hakime bizzat beyan etmeli

Dava Süresi: Anlaşmalı boşanma davası Türk Hukukunda tek celsede biten duruşmalardan bir tanesi olup 2-4 ay arasında sürmektedir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre daha kısa da sürebilmektedir. Davanın açılmasıyla birlikte tarafların taleplerinin tam ve eksiksiz olması halinde mahkemece duruşma tarihi verilecektir.

Görevli Mahkeme: Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, başka bir mahkemede davanın açılması halinde dava, görev yönünden reddedilecektir.

Yetkili Mahkeme : Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkemenin tayini için genel yetki kurallarına gidilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler

Eşlerin en az birinde oluşan boşanma isteği ile boşanma süreci başlayabilmektedir. Boşanma davasının Aile Mahkemesinde açılması gerekmektedir.

Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre dava pratik, hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

 • Eşler arasında boşanma isteği bakımından ortak bir boşanma iradesi söz konusu ise,
 • Evlilik en az bir yıldan beri devam etmekte ise,
 • Eşler boşanmadan sonraki istekler ve menfaatler bakımından da anlaşmış iseler anlaşmalı boşanma davasını açabilirler. Bu davada dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolü de yer almalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği sitemizde yer almaktadır.
 • Eşlerin çocukları varsa ve boşanma davasını gören hâkim çocuk hakkındaki anlaşmaları da protokoldeki diğer maddelerle birlikte çocuğun yararına uygun bulursa bu durumda boşanmaya karar verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı ve pratik olsa da özellikle boşanma protokolü, tarafların mahkeme içi ikrarını taşıdığından, maddelerin özenle ve dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Hakkında Genel Bilgiler

Anadolu Yakası Çekişmeli Boşanma Davası

Anadolu Yakası boşanma avukatı ekibimiz çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, boşanma ve sonuçlarının protokolle değil mahkeme kararı ile düzenlendiği dava türüdür.

Çekişmeli boşanmada eşler arasında boşanma iradesi bakımından bir ortaklık olmayabilir. Eşlerden yalnızca biri boşanmayı istiyor olabilir ya da her ikisi de boşanmayı istiyor olsa da taraflar daha az kusurlu ya da kusursuz olduğunu düşünüyor olabilir.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel ya da zina gibi özel sebeplerle açılabilen bir davadır.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası sonucunda taraflar, kusura göre karşı tarafa nafaka ya da tazminat ödemek durumunda kalabilmektedir. Aynı şekilde taraflar eşit kusurlu ise herhangi bir tazminat ödenmeden de boşanma gerçekleşebilmektedir.

Dolayısıyla kusurlu olmadığını ve karşı tarafın daha kusurlu olduğunu düşünen eşin, boşanma davasının başlangıcından sonuna kadar kendisini en iyi şekilde ifade etmesi ya da tecrübeli bir boşanma avukatı ile temsil ettirmesi önemlidir.

Anadolu Yakası Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma avukatı, eşler arasında anlaşmazlıkların olduğu ve hâkimin müdahale etmesi gereken durumlarda tarafları temsil eden uzmandır. Bu tür davalar, bir eşin boşanmak istememesi veya boşanma şartları konusunda anlaşmazlık yaşanması durumunda açılır. Taraflar, iddialarını ve taleplerini delilleri ile birlikte mahkemeye sunarlar. Aile mahkemesi hakimlerinin geniş takdir yetkisi olduğundan, hâkimin iddia ve taleplere ilişkin kanaat oluşturmasına yardımcı olmak önemlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında, hukuki argümanlar kanun, emsal kararlar ve delillerle desteklenmelidir. Örneğin, zina sebebiyle açılan davada, özel boşanma sebepleri ile ilgili kanun maddelerine dayanılmalı, cinsel birlikteliğin meydana geldiğine yönelik ispat araçları kullanılmalı, kanuna aykırı delillere itiraz edilmeli ve emsal Yargıtay kararlarından faydalanarak hakimde zinanın varlığı konusunda kanaat oluşturulmalıdır.

Aynı şekilde, nafaka miktarının belirlenmesi için ekonomik durumu gösterir belgeler sunulmalı ve adil bir nafaka miktarının tespiti için çaba sarf edilmelidir. Çekişmeli boşanma avukatı, müvekkilini mahkeme sürecinde etkili bir şekilde temsil eder ve en iyi sonuca ulaşmak için hukuki stratejiler geliştirir.

Anadolu Yakası Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Seçimi

Anadolu Yakası Boşanma avukatı seçimi, diğer hukuki faaliyetlerden farklı bir yaklaşım gerektirir. Evlilik ve boşanma, diğer hukuki ilişkilerden önemli ölçüde farklıdır, bu nedenle boşanma avukatında özel niteliklere önem verilmelidir. Mesleki deneyim, kalite ve hukuki bilgi her alanda önemli olsa da, boşanma avukatında dürüstlük, profesyonellik, erişilebilirlik, soğukkanlılık ve güvenilirlik gibi temel özellikler aranır.

Boşanma, bir kişinin hayatındaki en önemli ve birkaç kez yaşanabilecek olaylardan biridir. Bu süreçte boşanma avukatı, sadece diğer alanlara değil, aynı zamanda miras hukuku ve ceza hukuku gibi alanlara da hakim olmalıdır. Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkilerimize sağlam, dürüst ve profesyonel bir hukuki destek sunarak boşanma sürecini en etkili şekilde yönetmeyi taahhüt ediyoruz.

Anadolu Yakası Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

Boşanma sürecinde doğru avukatı seçmek, önemli bir karardır. Genel olarak birçok avukat boşanma davalarını üstlense de, özellikle çocuk varsa velayet konusunda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak önemlidir. Ayrıca, boşanma sürecinde eşler arasında cezai yaptırıma tabi durumlar ortaya çıkabilir, bu nedenle boşanma avukatının ceza hukukunda da deneyimli olması gereklidir. Aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat seçimi, süreçlerin daha hızlı ve kolay yönetilmesine olanak tanır.

Boşanma avukatının uzmanlık alanları arasında uluslararası boşanma davaları da bulunmaktadır. Yabancı unsurlu evliliklerde ortaya çıkan konular, ülke hukukları arasındaki çeşitlilik nedeniyle dikkatlice ele alınmalıdır. Uluslararası boşanma avukatı, hangi hukukun uygulanacağı, hangi ülkede dava açılabileceği gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Boşanma avukatının müvekillerine verdiği tavsiyeler ve yönlendirmeler önemlidir. Müvekkillerin hakları, seçenekleri ve olası riskler hakkında detaylı bilgi verilerek, bilinçli kararlar almaları sağlanır. Boşanma davalarında atılan adımların, eylemlerin ve söylemlerin dikkatle planlanması, müvekkilin hak kayıplarını önler.

Anadolu Yakası Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

İstanbul Baro Levhası: İstanbul Baro Levhası’nda yer alan avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu levha, İstanbul Barosu’nun resmi web sitesinde bulunabilir. Ancak, hukuk bürolarının ve avukatların uzmanlık alanlarına dair detaylı bilgiler bu levhada yer almaz.

Tanıdıklar ve Referanslar: Çevrenizde boşanma sürecinden geçmiş veya bu alanda uzman avukatlarla çalışmış kişilerden referans alabilirsiniz. Tanıdıklarınızın tecrübeleri, size doğru bir avukat seçiminde yardımcı olabilir.

İnternet Araştırması: İstanbul’da faaliyet gösteren avukatların çoğu internet üzerinde bir web sitesine sahiptir. İnternet üzerinde boşanma avukatları arasında yapılan araştırmalar, avukatların uzmanlık alanları, deneyimleri ve müşteri yorumları hakkında bilgi sağlayabilir.

Baro Web Sitesi: İstanbul Baro’nun resmi web sitesi, avukatların iletişim bilgilerine ve uzmanlık alanlarına dair genel bilgilere ulaşabileceğiniz bir kaynaktır.

Avukatlarla Görüşme: İnternet üzerinden veya referanslar aracılığıyla bulduğunuz avukatlarla birebir görüşmeler düzenleyerek, onlarla tanışabilir, tecrübelerini ve hizmet anlayışlarını öğrenebilirsiniz. Bu görüşmeler size en uygun avukatı seçme konusunda yardımcı olacaktır.

Anadolu Yakası Boşanma Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Anadolu Yakası boşanma avukatı kadrosu aile hukuku ve boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak boşanma ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Her boşanma davasının kendine özel olduğunu biliyoruz ve size, durumunuza ve hedeflerinize uygun kişiselleştirilmiş çözümler üretmeye kararlıyız.

Hukuk büromuza ve Anadolu Yakası boşanma avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!