Faaliyetlerimiz

Malpraktis Nedeniyle Ceza Davası

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu malpraktis nedeniyle ceza davası avukatı olarak sağlık hukuku ile ilgili davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız malpraktis davası avukatı olarak sağlık hukuku ve malpraktis davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedirler.

Malpraktis Nedeniyle Ceza Davası ve Yaptırımları

Hekim hatası, malpraktis nedeniyle oluşan zararlar açısından zarara uğrayanın hem hukuki hem de cezai bakımdan haklarını arayabilecektir. Bu makalede hatalı tıbbi uygulama nedeniyle hekimin cezai sorumluluğu anlatılacaktır.

Ceza hukuku bakımından ilgilinin rızası varsa ortada bir hukuka uygunluk nedeni söz konusudur ve dolayısıyla suç oluşmayacaktır. Ancak ilgilinin rızası sağlık hukuku bakımından nasıl mevcut sayılacaktır? Sağlık hukuku bakımından ilgilinin rızasının bulunduğunun kabulü için daha önce de açıklandığı üzere;

  • Doktorun müdahalesinin tedavi amacıyla olması
  • Müdahalenin tıbbi standartlara ve gerekliliklere uygun olması
  • Hastanın muhtemel risk ve sonuçlarla ilgili bilgilendirilmesi
  • Hastanın tüm bu hususlara karşı beyan/rıza açıklayabilecek ayırtım gücüne sahip olması şarttır

Malpraktis Nedeniyle Ceza Davası
Bu hususların bulunmaması halinde ortada bir rıza olmayacaktır ve bir zarar varsa hekim açısından kasten öldürme, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama taksirle öldürme, taksirle yaralama, suçları oluşabilecektir.

Sağlık Hukukunda Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle yaralama, sağlık hukuku bakımından en sık rastlanılan suç türüdür. Bu suç tipinde netice öngörülmüş ya da öngörülememiştir ve böylece özen yükümlülüğü ihlal edilmiştir. Ancak netice hiçbir şekilde istenmemelidir. Zira neticenin bilinmesi ve istenmesi halinde kast oluşmuştur. Kast halinde ise sonuca göre kasten yaralama, kasten öldürme ve görevi ihmal gibi suçlar oluşabilecektir. Taksirle hastanın ölümüne neden olunmasında da taksirle öldürme suçu oluşacaktır.

Kamudaki doktorlar bakımından soruşturma yapılabilmesi soruşturma iznine bağlı iken özel sektördeki doktorlar için bu durum söz konusu değildir. Soruşturma iznine gerek duyulmuyor ya da soruşturma izni verilmişse ilgili doktor hakkında iddianame düzenlenecek, iddianamenin kabulünün akabinde doktor aleyhinde bir kamu davası açılacaktır.

Öte yandan hekimler bazı durumlarda cezai olarak sorumlu olmayacaktır. Yukarıda açıklanan “geçerli rıza” hususu, hukuka uygunluk nedenlerindendir. Diğer bir husus ise nedensellik bağıdır. Eğer zarar ile doktorun ihlali arasında bir sebep sonuç ilişkisi yoksa doktorun cezai sorumluluğuna gidilmeyecektir. Hastanın ağır kusuru, mücbir sebepler ve üçüncü kişilerin ağır kusurlarının varlığı halinde illiyet bağının kesilmesi söz konusudur.

Son olarak belirtilmelidir ki malpraktis değil de gelişen komplikasyonlar sonucu hasta zarar görür ise hekim sorumlu olmayacaktır. Daha önce açıklandığı üzere komplikasyonlar, malpraktisin aksine öngörülemeyen, ani bir şekilde ortaya çıkan problemlerdir. Hekim standart tıbbi müdahaleleri yaptığı ve gerekli tüm dikkat/özeni gösterdiği takdirde oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu tutulamayacaktır.

Malpraktis Nedeniyle Ceza Davası Avukatımıza Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve malpraktis nedeniyle ceza davası avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!